Pričakovanja 2015 - 2017

Pričakovanja ostajajo visoko                                                

April 2016

Pozitivni obeti iz lanskega leta ohranjeni

(anketa ekonomskega okolja in analiza anketnega vprašalnika)

 

Analiza spomladanskega anketnega vprašalnika je pokazala, da so obeti slovenskih podjetij pozitivni. Pričakovanja o rasti na izvoznih trgih bodo gonilo rasti EBITDA, neto dobička, investicij in zaposlenih. Pričakovanja o domačem trgu so višja kot lani, več optimizma je čutiti za tekoče kot pa naslednje leto. Zaposlovanje zopet ostaja šibek element, saj zaostaja za dinamiko rasti prodaje in investicij in kar po našem mnenju odraža večjo avtomatizacijo poslovanja ter šibko rast v storitvenih dejavnostih.

Slovenska podjetja v letu 2016 pričakujejo rast prihodkov od prodaje. Rast nad 5 % pričakuje polovica podjetij, medtem ko padec za takšen delež 7 %. 41 % podjetij ocenjuje, da bo beležilo podobno višino prodaje. V primerjavi z lanskim vprašalnikov se je znižal delež družb, ki pričakuje padec prodaje (za 10 o.t.), nekoliko se je povečal delež tistih, ki pričakujejo višjo rast prodaje (za 12 o.t.). Pričakovanja za leto 2017 so nekoliko nižja. Padec prodaje pričakuje manjši delež podjetij (5 %), večji je delež tistih, ki jih pričakuje podoben nivo prodaje kot v letošnjem letu (51 % oz. 10 o.t. več kot v 2016). Med velikimi družbami je več takih, ki v 2016 pričakujejo podoben nivo prodaje kot v 2015 (48 %), kot pa pri MSP-jih (36 %). Zadnje so bolj optimistične (55 % pričakuje rast), in sicer tako za tekoče kot naslednje leto. 

 

Aktualna vsebina: Gospodarska pričakovanja, april 2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporočila evropske ankete Euroshambres 2016, v kateri so sodelovala tudi slovenska podjetja, ki smo jih oktobra 2015 anketirali v SKEP GZS.

  • V Evropi naj bi se v 2016 okrepilo domače povpraševanje, izvoz in zaposlovanje, poslovno zaupanje in investicije naj bi nekoliko upadle.
  • Glavni izzivi na evropski ravni so domače povpraševanje, učinki ekonomskih politik in stroški dela.
  • Poslovno zaupanje se je izboljšalo v večini evropskih držav, najbolj v Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem, Cipru, Finskem, Italiji, na Portugalskem, v Romuniji, Srbiji.
  • Slovensko gospodarstvo je bilo pri oceni leta 2015 previdno, precej bolj je optimistično za leto 2016. Okrepila so se predvsem pričakovanja na domačem trgu ter tudi zaposlovanje. Očiten je preobrat sentimenta pri majhnih družbah.

 

Primerjava poslovnih pričakovanj med 59.000 evropskimi podjetji je analiziranih v zbirnem dokumentu Eurochambres Economic SurveysNamreč v Eurochambres, združenju evropskih gospodarskih zbornic vsako leto objavijo rezultate ankete med evropskimi podjetji o pričakovanjih in poslovni klimi.

 

Aktualna vsebina: Eurochambres Economic Survey 2016, December 2015


Fotogalerija