EES EU 2020 - Gospodarska raziskava za 2020

EES EU 2020 - Gospodarska raziskava za 2020

 Evropska gospodarska raziskava za leto 2020, november 2019

 

Glede na rezultate, ki so jih  septembra 2019 zbrale nacionalne zbornice v 28 državah (med 53 tisočimi podjetji) so evropska podjetja za prihodnje leto manj optimistična glede domače in tuje prodaje, zaposlovanja in naložb. S anketo so bila vključena tudi slovenska podjetja preko ankete »Gospodarska pričakovanja v letu 2020«  Analitike GZS.

Ključne ugotovitve EES 2020:

  • Nizko domače povpraševanje, pomanjkanje kvalificiranih delavcev in naraščajoči stroški dela so glavni izzivi, ki jih evropska podjetja opredelijo za leto 2020. Brexit je najnižji na lestvici med izzivi evropskih podjetij, vendar pa močneje izpostavljen za irske in nemške anketirance.
  • Naraščajoče cene energije in surovin skrbi vedno večje število evropskih podjetij, zlasti v Franciji, Nemčiji in nekaterih vzhodnoevropskih državah.
  • Nacionalna prodaja v 2020, število zaposlenih in naložbe se bodo nekoliko upočasnile.
  • Izvoz v 2020 se bo upočasnil na najnižjo vrednost od leta 2010, znižal bo prihodke od prodaje zunaj nacionalnega trga.
  • Poslovno zaupanje za 2020 je na najnižji ravni od leta 2014.
Aktualna vsebina (v angleškem jeziku): 

EES; nov. 2019 

 

Fotogalerija