EES SLO 2020 - Podjetja z nekoliko bolj zadržanimi pričakovanji

EES SLO 2020 - Podjetja z nekoliko bolj zadržanimi pričakovanji                                              

Oktober 2019

Izvozna pričakovanja slabša kot lani

Po septembrski anketi Analitike GZS »Evropska anketa ekonomskega okolja v 2020« so za leto 2020 anketirana podjetja še dokaj optimistično ocenila ključne poslovne parametre (prodajo, investicije ipd.), medtem ko so obenem mnenja, da se bodo splošni pogoji poslovanja za njihova podjetja poslabšali. Najbolj optimistična so glede napovedi prodaje na tujem trgu, saj prevladuje delež podjetij, ki pričakuje rast izvoza kot pa njegovo zmanjšanje (skupni saldo +22 o. t.) Kljub krhanju optimizma so slovenski izvozniki še vedno optimistični glede pričakovanj za naslednje leto. Po anketi iz leta 2018 je saldo prodaje na tujem trgu znašal +44 o. t., kar pomeni, da so se pričakovanja glede na lansko leto poslabšala. 

Na ravni Slovenije naj bi bili po anketi gospodarstvenikov ključni izziv pri poslovanju v letu 2020 stroški dela. Ni presenečenje, da so delodajalci najbolj zaskrbljeni zaradi rasti stroškov dela, saj je bilo sprejeto 6,1-odstotno povišanje minimalne plače, krepijo se minimalni prispevki, iz minimalne plače bodo izvzeti vsi dodatki in uspešnost. V lanski septembrski anketi je bil za leto 2019 ključen izziv pri poslovanju: manko izkušenih delavcev. Slednji izziv gospodarstveniki za 2020 vidijo kot drugi najpomembnejši izziv, s čimer je bil po pomenu izenačen s šibkim domačim povpraševanjem (oboje po 54 %). Ta izziv je bil tudi lani izpostavljen kot tretji najpomembnejši izziv.

 

Fotogalerija