EES EU 2021 - Gospodarska raziskava za 2021

EES EU 2021 - Gospodarska raziskava za 2021

 Evropska gospodarska raziskava za leto 2021, november 2020

Rezultate so septembra 2020 zbrale nacionalne zbornice v 28 državah (med 53 tisočimi podjetji), med njimi so sodelovala tudi slovenska podjetja preko ankete »Gospodarska pričakovanja v letu 2021«  Analitike GZS.

 

Številna evropska podjetja menijo, da se bodo leta 2021 soočila z zelo težkimi gospodarskimi razmerami. Kriza, ki jo je povzročil COVID-19, je Evropo pahnila v globoko recesijo, realni BDP pa se je v nekaterih državah zmanjšal za več kot 10 %, kar je najmočnejše gospodarsko krčenje v zgodovini celine. MSP imajo pesimističen pogled na svoja poslovna pričakovanja za leto 2021. Zaradi težkih razmer, ki so se ti znašli, morajo evropski nosilci odločanja sprejeti kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne vzpodbude in podporo MSP, ki bi povrnil zaupanje. Regionalna analiza odkriva geografske razlike. Na primer, v osrednji Evropi, na Balkanu in v severni Evropi so stroški dela še vedno glavni izziv, vendar je v vseh teh regijah pomanjkanje usposobljenih delavcev drugi glavni izziv, ki ga  podjetja pričakujejo v 2021. V zahodni Evropi je največji izziv pomanjkanje usposobljenih delavcev, ki mu sledijo stroški dela. V južni Evropi je  odplačilo dolga, nastalega zaradi krize COVID-19, zasedlo prvo mesto, daleč nad stroški dela, kjer prevladujejo v zgoraj omenjenih regijah.

Aktualna vsebina (v angleškem jeziku): 

EES; nov. 2021

Fotogalerija