Makroekonomska napoved 2020-2022

Januar 2021

Okrevanje v 2021 v veliki meri odvisno od uspešnosti spopada z epidemijo v Sloveniji in od okrevanja v najpomembnejših trgovinskih partnericah

Poslovanje gospodarstva v 2021 bo v prvi meri odvisno od obvladovanja pandemije COVID-19 oz. dinamike zajezitvenih ukrepov. Hitrost in učinkovitost cepljenja ter toplejše vreme bosta narekovala sproščanje ukrepov. Pri napovedi predpostavljamo, da bo spomladi 2021 epidemija obvladovana, tudi s pomočjo množičnega cepljenja, zaradi česar se bo potreba po zajezitvenih ukrepih bistveno zmanjšala. Podobno kot v drugih državah EU naj bi zajezitveni ukrepi postopno odpravljali. Med državami EU je bila globina gospodarskega upada v 2020 različna zato bo tudi hitrost okrevanja po državah v naslednjih dveh letih različna. Pričakujemo, se bo optimizem povečal tudi v storitvenih dejavnostih, ki jih je pandemija najbolj prizadela.

Okrevanje v 2021 naj bi bilo v Sloveniji krepko, saj pričakujemo5-odstotno gospodarsko rast. Pri tem smo upoštevali, da je bil padec ekonomske aktivnosti v Sloveniji največji v 2. četrtletju 2020 (13-odstotni padec BDP), medtem jo bo v 4. (2020) nekje pri 7 do 8 odstotkih. V začetku leta 2021 bodo negativne posledice epidemije blažili še ukrepi fiskalne politike (fiskalni paketi pomoči), denarne politike (ugodni pogoje financiranja) ter povečan priliv EU sredstev.

Nekaj poudarkov:

  • Povečano trošenje prebivalstva po ukinitvi zajezitvenih ukrepov
  • Število zaposlenih na raven pred epidemijo v letu 2023
  • Potrošnja države se bo po ukinitvi ukrepov postopno zmanjšala
  • Krepitev izvoznega povpraševanja odvisen od glavnih slovenskih trgovinskih partneric
  • V 2021 pričakujemo rast investicij ter z zamikom tudi v opremo in stroje
  • Ob zmernem okrevanju gospodarstva inflacija postopno povišala
  • Rast cen energetskih surovin
  • itd.

Več si preberite v prilogi

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS?📰

Želim svoj brezplačni izvod

Fotogalerija