Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 16. do 22. novembra 2019

Slovenski potrošniki vse previdnejši pri večjih nakupih

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v novembru 2019 na mesečni ravni poslabšal za 2 odstotni točki, kar je bilo že četrto zaporedno mesečno poslabšanje. Tako negativen je bil kazalnik nazadnje sredi leta 2016. Vrednost se počasi približuje dolgoletnemu povprečju, od katerega je bila novembrska vrednost višja le še za 4 odstotne točke. Vrednost kazalnika zaupanja so nižali vsi štirje kazalniki, ki ga sestavljajo. Pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi se je poslabšalo za 3 odstotne točke, pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu, števila brezposelnih in varčevanja pa vsako za 2 odstotni točki. Med preostalimi kazalniki se je najizraziteje poslabšal kazalnik primernosti trenutnih gospodarskih razmer za večje nakupe, na mesečni ravni kar za 12 odstotnih točk. Vrednost tega kazalnika je bila novembra letos najnižja v zadnjih treh letih, kar bo verjetno vplivalo tudi na trg nepremičnin in vozil. Poleg tega sta se opazneje poslabšala tudi kazalnika gospodarskega stanja v zadnjih 12 mesecih (za 8 odstotnih točk) in primernosti trenutnih gospodarskih razmer za varčevanje (za 5 odstotnih točk).

Število zaposlenih vse bližje 900.000

Konec septembra 2019 je bilo v Sloveniji okoli 896.800 delovno aktivnih oseb ali za 2,1 % (ali okoli 18.900 oseb) več kot konec septembra prejšnjega leta, kar je skladno z našo napovedjo. Glede na september 2018 se je število znižalo v petih, zvišalo pa v petnajstih dejavnostih. Najbolj se je zvišalo v dejavnosti gradbeništva (za nekaj več kot 4.700 ali za 7,9 %), kjer je konec septembra 2019 delalo okoli 65.100 delovno aktivnih oseb; 84 % teh oseb je bilo zaposlenih, 16 % pa samozaposlenih. 42 % je bilo tujcev, največ državljanov Bosne in Hercegovine, sledili so državljani Kosova, Severne Makedonije in Srbije.  

Prebivalstvo Slovenije konec leta verjetno že nad 2,1 milijona

Prvega julija 2019 je imela Slovenija 2.089.310 prebivalcev ali 8.400 več kot šest mesecev prej. Število državljanov Slovenije se je v prvem polletju leta 2019 zmanjšalo za 1.600, število tujih državljanov pa povečalo za 10.000; njihov delež se je zvišal na 7,1 % vseh prebivalcev Slovenije.

Dogodki v tekočem tednu: BDP in cene v petek

V ponedeljek, 25. 11., bo objavljen indikator gospodarske klime, ki bo pokazal, do katere mere se razpoloženje v slovenski predelovalni dejavnosti še slabša. Predvsem pri storitvah in gradbeništvu pričakujemo stabilizacijo razpoloženja. V torek, 26. 11., bo objavljen prihodek v storitvenih dejavnostih v septembru. V sredo, 27. 11., bo objavljena druga ocena za ameriški BDP v 3. četrtletju ter dinamika gibanja naročil pri velikih kapitalskih naročilih. V petek, 29. 11., bo objavljen oktobrski podatek o prihodku od prodaje v slovenski trgovini na drobno, oktobrskih prenočitvah turistov in indeksu cen v novembru. Morda najpomembnejša objava,  slovenski BDP v 3. četrtletju, bo prav tako razkrit.

Semafor napovedi
Napoved 1: 70-odstotna verjetnost za rast slovenskega BDP v 3. četrtletju 2019 med 2,6 in 3,0 % na letnem nivoju (NOVO).
Napoved 2: 80-odstotna verjetnost za novembrsko rast cen med 1,5 in 1,7 % na medletni ravni (NOVO).
Napoved 3: 60-odstotna verjetnost za oktobrsko vrednost kazalnika gospodarske klime med 2 in 3 odstotnimi točkami (1 do 2 odstotni točki manj kot septembra (NOVO).

 Več v prilogi

 

Fotogalerija