Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 26. oktobra do 8. novembra 2019

Že tri četrtine rasti izvoza brez pomembnega ekonomskega učinka za Slovenijo

Septembrski izvoz blaga je bil medletno višji za 15,2 %, uvoz pa za 13,6 %, kar lahko pripišemo tako pozitivnemu koledarskemu učinku (medletna rast je bila avgusta zato precej nizka: +4,9 %), učinku višanja trgovinske dejavnosti z zdravili ter večjemu izvozu drugega blaga. V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je rast izvoza blaga okrepila na 9,6 % (do avgusta še 8,9 %), uvoza pa za 11,8 % (do avgusta še 11,3 %). Če pogledamo le trende v septembru, lahko ugotovimo, da je k visoki rasti blagovne menjave največ prispevala visoka rast blagovne menjave s Švico. Pomembneje so k rasti prispevale še višje vrednosti izvoza v Srbijo in Rusijo ter uvoza iz Turčije in Kitajske. V prvih osmih mesecih je Švica prispevala k polovici prirasta k skupni blagovni menjavi, Hrvaška 9 %, Rusija 5,8 %, Italija 4,8 % ter Grčija 4,4 %. Po produktnih skupinah so k skupaj 10,3-odstotni rasti blagovne menjave najbolj prispevali farmacevtski izdelki (55 %), katerim je sledila nafta (13 %), električna energija (4,3 %) ter plin (2,3 %). To so pretežno proizvodi, ki pri nas niso proizvedeni (del izvoženih zdravil sicer je; družba Krka je namreč v prvem polletju povečala prodajo na tujih trgih za 30 mio EUR, kar je sicer daleč manj od dodatnih 2 mrd EUR večjega izvoza farmacevtskih proizvodov v tem obdobju) ali pa je delež dodane vrednosti v izvozu izrazito nizek (električna energija, nafta in plin) in je predvsem vezan na logističen prenos blaga preko slovenskih meja. Tako kar tri četrtine izvoza oz. menjave ne predstavlja ekonomsko pomembnega dela, kar pomeni, da se nominalna rast izvoza blaga upočasnjuje na okoli 2,2 %.

Manj prenočitev Italijanov in Britancev

Septembrski podatki o turistih v Sloveniji so bili precej šibki in s tem slabši od naših pričakovanj. Medletno je bilo število prihodov turistov sicer za 4 % večje, prenočitev pa za 3 % manjše. Glede na september 2018 se je najbolj povečalo število prenočitev nemških turistov (za 15 %), medtem ko je bilo najbolj čutiti izpad italijanskih turistov (-12 %) ter gostov iz Združenega kraljestva (-8 %). Verjetno so ključen razlog za previdnost potrošnikov iz teh držav negotovosti, ki zadevajo ti dve državi. Tuji turisti so tudi v septembru 2019 največkrat prenočili v občini Ljubljana, sledile so občine Piran, Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Domači turisti so v omenjenem mesecu največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran. Tudi v septembru 2019 so turisti ustvarili največ prenočitev v hotelih (več kot 680.000), vendar pa je bilo to število nekoliko nižje kot v septembru 2018. Po številu prenočitev so jim sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše (v katerih je bilo sicer ustvarjenih za 4 % manj prenočitev kot septembra 2018) ter kampi (4 % več prenočitev kot septembra 2018).

Dogodki v tem tednu: petkove objave o opravljenih gradbenih delih in plačah

V ponedeljek, 11. 11., bo objavljen podatek o BDP v Združenem kraljestvu, rasti dohodka in stopnji brezposelnosti, kjer se pričakuje, da bo četrtletna gospodarska rast negativna. Na portalu Markita bo objavljen podatek o tekočih poslovnih pričakovanja v največjih svetovnih gospodarstvih. V torek, 12. 11., bo objavljen nemški indikator razpoloženja finančnikov ZEW. V sredo, 13. 11., bodo septembrski podatki iz plačilne bilance pokazali, kako se umirja izvoz storitev potovanj in transporta. V petek, 15. 11., bodo razkriti podatki o septembrskih vrednostih opravljenih gradbenih del in plačah zaposlenih pri pravnih osebah. Septembrski podatki o transportnih gibanjih naj bi razkrili gibanja v cestnem, pomorskem in zračnem transportu.

Semafor napovedi

Napoved 1: 70-odstotna verjetnost za rast septembrske bruto plače med 4,5 in 5 % (NOVO).
Napoved 2: 60-odstotna verjetnost za medletno rast realne vrednosti opravljenih gradbenih del med 8 in 10 % (NOVO).
Napoved 3: 80-odstotna verjetnost za 4- do 5-odstotno medletno rast izvoza storitev v septembru (NOVO).

Več v prilogi

Fotogalerija