Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 5. do 11. oktobra 2019

Avtomobilisti z manjšimi padci

Septembrski globalni indeks nabavnih menedžerjev ni bil bistveno drugačen od avgustovskega, kjer so po rasti prednjačile storitvene dejavnosti (finance, storitve za potrošnike). Znotraj predelovalnih dejavnosti so imele višjo rast sektorji hrane in pijač, visoko-tehnološke opreme in zdravil. Padci so bili največji v kovinah in rudninah, avtomobilih in kemijski industriji. Glede sektorja avtomobilov je potrebno povedati, da je padec novih naročil najnižji od aprila, kljub temu pa se je število zaposlenih v dejavnosti skrčilo. Pričakovanja o rasti proizvodnje so se nekoliko izboljšala. Če pogledamo le Evropo, se je poleg prej naštetih dejavnosti proizvodnja zmanjševala še v papirni industriji in industrijskih proizvodih, medtem ko je bila rast znotraj industrije prisotna le v proizvodnji hrane in pijač.

Trgovinske vojne z vse višjo ceno za cel svet

IMF je ocenil, da so posredni učinki trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA precej večji od neposrednih ter da tudi vse bolj naraščajo. Izgubo gospodarskega zaupanja je sicer težko kvantificirati, vendar naj bi se odražala v pomanjkanju investicij in zniževanju zalog. Svetovni BDP naj bi tako naslednje leto zaradi tega učinka zrasel za 0,8 % BDP manj kot sicer. Svetovna gospodarska rast bo tako vse bolj temeljila na povpraševanju v nacionalnih gospodarstvih. Nova direktorica IMF Kristalina Georgieva kot rešitev predlaga naslavljanje upravičenih očitkov o zlorabah trgovinskih dogovorov ter več proste trgovine pri storitvah in e-trgovini. Priporočila so bila pričakovana ter skladna z lastniškimi deleži narodov v kapitalu IMF.

Dogodki v naslednjem tednu: ZEW, Kitajska in plače v Sloveniji

V ponedeljek, 14. 10., bodo predstavljeni podatki iz avgustovske plačilne bilance v Sloveniji, ki bodo pokazali gibanje izvoza in uvoza glavnih storitev. Na Kitajskem bodo znani podatki o izvozu in uvozu, v EU-28 pa podatki o industrijski proizvodnji. V torek, 15. 10., bodo na voljo podatki o gibanju avgustovskih plač pri pravnih osebah v Sloveniji ter gibanje vrednosti opravljenih gradbenih del v istem mesecu. V Nemčiji bo objavljen indeks ZEW, ki naj bi bil nekoliko nižji kot v predhodnem mesecu. V sredo, 16. 10., bodo na voljo avgustovski podatki o gibanju delovno aktivnih v Sloveniji. V četrtek, 17. 10., bo objavljena prva ocena kitajskega BDP za 3. četrtletje 2019, kjer tržni udeleženci pričakujejo upočasnitev rasti na 6,1 %. Po naši oceni bi lahko bila v tem četrtletju ocena še nekoliko nižja (nekje med 5,8 % in 6,0 %). V petek, 18. 10., bo slovensko ministrstvo za finance objavilo oktobrsko poročilo o primanjkljaju in dolgu za leto 2019. Isti dan bo razkrita dinamika pri gradbenih dovoljenjih za stavbe v septembru, kjer vendarle pričakujemo njihovo rast.

Semafor napovedi

Napoved 1: 80-odstotna verjetnost, da bo oktobrski podatek o nemškem indeksu zaupanja ZEW med -25 in -30 (prejšnji mesec: -22,5) (NOVO).
Napoved 2: 70-odstotna verjetnost za rast kitajskega BDP v 3. četrtletju 2019 med 5,8 % in 6,0 % (NOVO).
Napoved 3: 80-odstotna verjetnost za medletno rast plač pri pravnih osebah v Sloveniji v avgustu med 4,8 in 5,2 % (NOVO).

 Več in podrobneje v prilogi.

 

Fotogalerija