Višja potrošnja bo krepila storitveni sektor

V letošnjem letu lahko pričakujemo 2-odstotno gospodarsko rast, v 2017 nekoliko višjo, ki jo bodo v vse večji meri poganjale storitvene dejavnosti. Te bodo rasle hitreje zaradi višjega trošenja gospodinjstev, tudi na račun manjšega varčevanje in večjega zadolževanja.


Letošnja rast pri 2,0 % in v 2017 pri 2,2 %

V Analitiki GZS dvigujemo jesensko napoved letošnje gospodarski rasti iz 1,8 % na 2,0 %, kar pripisujemo predvsem ugodnejši dinamiki pri zasebni potrošnji. Rast naj bi bila nižja kot v predhodnih dveh letih, ko je Slovenija zabeležila relativno visoko gospodarsko rast (okoli 3 %), kar je bilo posledica izboljšanja izvozne konkurenčnosti kot tudi večjih investicij na lokalni ravni, financiranih iz iztekajoče evropske perspektive. Gibanja investicij in mednarodne menjave ostajajo v okviru naših pričakovanj, pri čemer naj bi se izvoz povečal za 0,1 o.t manj kot smo predvidevali jeseni (za 3,9 %). Dodano vrednost bodo poleg industrije v večji meri kot doslej poganjale storitvene dejavnosti. Te bodo rasle hitreje zaradi višjega trošenja gospodinjstev, ki bo postal izmed pomembnejših dejavnikov pri gospodarski rasti. Tudi obeti pri domačem in tujskem turizmu so pozitivni, saj število prenočitev gostov ohranja ugodno rast. Nevarnost terorističnih napadov v nekaterih konkurenčnih državah bo imelo na domače prilive iz tujskega turizma ugodne učinke. V prihodnjem letu (2017) naj bi se gospodarska rast povečala na 2,2 %, kar naj bi bilo v prvi meri posledica porasta državnih investicij iz zelo nizkih nivojev v 2016. Tudi rast domače potrošnje naj bi se še okrepila, predvsem zaradi zniževanja brezposelnosti. Glede na trenutne napovedi neodvisnih analitskih služb, je naša napoved za leto 2016 nekoliko pod konsenzom (2,1 % konsenz, 2,0 % Analitika GZS) kot tudi za leto 2017 (2,3 % konsenz; 2,2 % Analitika GZS).


Še izpostavljamo: 

  • Pričakovanja v gospodarstvu so pozitivna
  • Največja tveganja povezana z mednarodnim okoljem in investicijami
  • Investicije letos v krču, naslednje leto večji zagon
  • Višji razpoložljiv dohodek in več zaposlenih spodbuja rast zasebne potrošnje
  • Razmere na trgu dela se izboljšujejo, tudi zaradi demografije
  • Inflacija nizko zgolj še v 2016
  • Izvoz z manjšim presežkom še naprej motor gospodarske rasti

 

Več o: Makroekonomskih napovedih Slovenije, april 2016

Fotogalerija