Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 22. do 28. maja 2021

28.5. izpod peresa

Od 22. do 28. 5. 2021

 

Dobički v IKT dejavnostih višji, največja izguba v energetiki

 

Dobički v 2020 višji le v IKT dejavnostih

Nekoliko bolj poglobljen vpogled v podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020 razkriva, da so se čisti prihodki od prodaje v 2020 znižali za 6,8 % (-6,9 mrd EUR), od tega za 3,7 mrd EUR na domačem trgu (-6,5 %) in za 3,1 mrd EUR na tujem trgu (-7,3 %). Pogled po dejavnostih kaže, da je bilo nominalno znižanje prodaje najvišje v trgovini (-2,6 mrd EUR) in predelovalnih dejavnostih (-1,8 mrd EUR), v drugih raznovrstnih dejavnostih (-470 mio EUR) in gostinstvu (-460 mio EUR). Med redkimi dejavnostmi z rastjo so bili gradbeništvo (+70 mio EUR), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (+16 mio EUR).

Nominalni padec postavke »stroški blaga, materiala in storitev« je bil pri 6 mrd EUR, kar je prispevalo k dvigu bruto marže (prodaja-stroški/prodaja) s 23,2 % na 23 %. Dodana vrednost je upadla »le« za 1,1 % oz. za 272 mio EUR, vendar je potrebno imeti v mislih, da je k nizkemu padcu pomembno prispevalo tudi večje izplačilo subvencij, predvsem tistih za ohranjanje zaposlenosti. Na eni strani je to prispevalo k omejenemu padcu dodane vrednosti, na drugi strani pa je to dvignilo stroške dela, ki so se povečali za 338 mio EUR oz. za 2,3 % (povprečni strošek dela na zaposlenega je porasel za 4,4 %). EBITDA je upadla za 15 % oz. za 1,5 mrd EUR, zaradi večjih finančnih odhodkov iz oslabitev in odpisov pa je neto dobiček upadel še bolj, in sicer za 39 %. Neto dobiček se je najbolj zmanjšal v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (-554 mio EUR), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (-230 mio EUR), finančnih in zavarovalniških dejavnostih (-197 mio EUR) ter prometu in skladiščenju (-197 mio EUR). Višji je bil le v IKT dejavnostih (+38 mio EUR; +24 %). Gostinstvo, energetika in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter rudarstvo so zaključile leto z neto izgubo.

Izrazito izboljšanje kazalnika gospodarske klime

Gospodarsko razpoloženje (najbolje ga ponazarja mesečni kazalnik gospodarske klime) je bilo tudi v maju 2021 boljše kot v predhodnem mesecu, tokrat za 6,2 odstotne točke. To je bilo že šesto zaporedno mesečno zvišanje tega kazalnika. Pričakovano se je najbolj okrepil optimizem v storitvenih dejavnostih, predvsem zaradi sproščanja ukrepov, tudi v drugih dejavnostih (industrija, gradbeništvo trgovina) se je pogled na prihodnost izboljšal. Vrednost kazalnika je bil za 6,8 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.   

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

 • Tekoči indikatorji se še krepijo
 • Nemški stroji na tujih trgih iskani bolj kot avtomobili
 • Splošna poslovna klima v Nemčiji še navzgor
 • Obeti za zaposlovanje visoki tudi za 2. polovico leta, gostinci iskani
 • Na voljo ocene o delu na domu in drugih odsotnostih v času 2. vala
 • Boljši aprilski podatki o turizmu bilance v prvih štirih mesecih niso popravili
 • Storitvene dejavnosti v 1. četrtletju z rastjo glede na lani
 • Aprilski izkupiček v trgovini na drobno dober, vendar nižji od naših pričakovanj
 • Cene uvoženih proizvodov višje predvsem pri energentih, delno surovinah
 • Število stečajev višje, vendar precej pod pred kriznimi ravnmi
 • IMF opozarja na napovedano rast javnih investicij
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

 

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights

Želimo vam koristno branje.

Analitika GZS


Fotogalerija