Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 27. marca do 2. aprila 2021

2.4.2021 izpod peresa

Od 27. 3. do 2. 4. 2021

Leto 2020 - leto varčevanja, leto 2021 - leto potrošnje?

 

Slovenska  gospodinjstva v 2020 privarčevala vsak četrti evro

Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2020 v primerjavi z enakim obdobjem 2019 nominalno povečal skoraj za desetino ali za 716 milijonov EUR in je znašal 8 milijard EUR (v celotnem letu 2020 je bil v primerjavi z letom 2019 višji za 3,8 % ali za 1,1 milijardo EUR). Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se v kriznih obdobjih običajno zmanjšuje ali stagnira, tokrat pa so javnofinančni transferji v okviru ukrepov za omilitev socialno-ekonomskih posledic epidemije COVID-19 potencialni upad tega dohodka na agregatni ravni preprečili. Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so bili v istem obdobju nominalno nižji za 15,4 % (1,03 milijarde EUR) in so znašali 5,7 mrd EUR. V celotnem letu 2020 so bili izdatki za 10,3 % nižji kot v celotnem letu 2019, kar je bilo največje zmanjšanje doslej in prvo po letu 2013. Zajezitveni ukrepi so pomembno vplivali na nakupno in varčevalno vedenje gospodinjstev. Zaradi precej nižjih izdatkov za končno potrošnjo se je močneje povečalo varčevanje gospodinjstev. Stopnja varčevanja gospodinjstev (delež bruto varčevanja v bruto razpoložljivem dohodku gospodinjstev) je znašala 30,2 %. Po prvi oceni so gospodinjstva v Sloveniji v letu 2020 privarčevala četrtino svojega razpoložljivega dohodka, kar je bilo za 11,7 odstotne točke več kot v letu 2019. Ta trend je bil prisoten v večini gospodarstev po svetu.

Trendi v gospodarstvu še vedno pozitivni

Poraba električne energije v Sloveniji je bila v tretjem tednu marca medletno višja za 2 %, v primerjavi z enakim tednom 2019 pa je zaostajala za 4 %. To razlikovanje je pomembno, saj odraža moč zajezitvenih ukrepov, ki so bili lani marca že uvedeni. V primerjavi z enakim tednom leta 2019 je večina držav beležila padce, največji je bil v Italiji (7 %), v Avstriji je znašal 4 %, v Franciji in Nemčiji pa 2 %. Izjema je Hrvaška, kjer je bila poraba glede na primerljivi teden leta 2019 višja za 4 %.
Število registrirano brezposelnih se je tudi v tednu do 30. 3. še naprej zniževalo, vendar z nekoliko manjšo dinamiko kot v predhodnih 20-ih dneh. Do 30. 3. je upadlo na 82.6600 (88.000 v februarju). V marcu je bilo tako 7.800  novih zaposlitev, v februarju 2020 denimo 6.700 in v marcu 2020 denimo 6.000 (Zavod RS za zaposlovanje). Novi zajezitveni ukrepi bodo v 1. polovici aprila ugodne trende verjetno nekoliko zaustavili, kljub temu pa bodo določene dejavnosti še zaposlovale tudi v tem obdobju (gradbeništvo).

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

  • Prva polovica aprila še v znamenju zajezitvenih ukrepov
  • Marčevske cene medletno prvi višje
  • Gospodarska klima v EU-27
  • Avstrijski nabavniki optimistični kot (skoraj) še nikoli
  • ZDA v infrastrukturno desetletje z dvigom davka na dohodek pravnih oseb
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights


Fotogalerija