EES SLO 2021 - Epidemija poslabšala napovedi za leto 2021

EES SLO 2021 - Epidemija poslabšala napovedi za leto 
2021                                             

Večja podjetja vidijo priložnosti na tujih trgih

V aktualni anketi o gospodarskih pričakovanjih v letu 2021, izvedeni po metodologiji Eurochambres v septembru 2020, so podjetja v Sloveniji kot največji izziv pri prihodnjem poslovanju izpostavila visoke stroške dela. Sledila sta manko izkušenih delavcev ter motnje v dobavni verigi. Več podjetij za leto 2021 pričakuje upad prodaje kot pa njeno rast, ob tem, da podjetja pričakujejo mnogo slabše splošne pogoje poslovanja za svoje podjetje. Pesimizem nas sicer preseneča, saj glavnina institucij v tem trenutku napoveduje odboj rasti BDP v višini 5 % v 2021, vseeno pa to ponazarja večjo zadržanost pri investicijah.   

Srednja in velika podjetja ocenjujejo rast prodaje v 2021 le za tujem trgu, mikro in majhna pa tako na domačem kot na tujem. Ostali kazalci (zaposlenost, investicije, pogoji poslovanja) se bodo zmanjšali pri obeh velikostnih skupinah podjetij. 
Storitvena podjetja pričakujemo manjše zmanjšenje prodaje na domačem trgu kot proizvodna podjetja, a hkrati manj priložnosti za rast na tujih trgih. Med glavnimi izzivi za naslednje leto v obeh delih gospodarstva izpostavljajo stroške dela ter manko izkušenih delavcev.  

 

Aktualna vsebina: 

Gospodarska pričakovanja, oktober 2020

 

____________________________________________________________________________________________________________

Fotogalerija