Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 15. - 21. 8. 2020

Avgusta v območju evra manj razloga za optimizem

Avgustovski kompozitni (industrija in storitve) indeks nabavnih managerjev v območju evra se je presenetljivo znižal (iz 54,9 v juliju na 51,6), kar je bila posledica šibkosti v storitvenem delu gospodarstva (50,1), medtem ko je v industriji ostal skoraj nespremenjen (51,7). V industriji se je hitrost aktualne rasti proizvodnje in novih naročil povečala, kar pa ni vplivalo na spremembo trendov v zniževanju celotnega števila delovnih mest v tem delu gospodarstva. Pri storitvah je bila tekoča aktivnost podobna julijski, zaloga novih naročil pa je upadla. Ocenjujemo, da je bila to predvsem posledica ponovne uvedbe nekaterih omejitev, ki so vplivali na šibkejše tokove v turizmu, javnem transportu in industriji dogodkov. Prav tako so se cene vhodnih storitev v tem sektorju povečale (cene goriv, zaščitnih sredstev), medtem ko industrijskim podjetjem niso delale težav. V Nemčiji se je poslovno zaupanje povečalo na 2-letno najvišjo vrednost, medtem ko se je v Franciji po julijski visoki vrednosti znižalo, in sicer s 57,4 na 51,7. To sicer še vedno pomeni rast, vendar precej šibkejšo. V Franciji je storitveni del gospodarstva bolj optimističen glede prihodnosti kot industrijski, oba pa skrbi povečano število okužb. V Nemčiji so večje družbe poročale o povečanem povpraševanju po nemškem blagu s strani kupcev iz Kitajske in Turčije.

Dogodki v naslednjem tednu: simpozij v Jackson Hole o vlogi centralnih bank po epidemiji COVID-19

Dan objave

Kazalec

Vir oz. poročevalec

Pomen

25. 8. 2020, torek

Prihodi in prenočitve turistov, julij 2020, Slovenija

Statistični urad RS

Dinamika prenočitev tujih turistov v mesecu, ki je za obalni turizem ključen

25. 8. 2020, torek

Gospodarska klima in poslovne tendence, julij 2020, Slovenija

Statistični urad RS

Poslovno razpoloženje v predelovalnih dejavnostih, storitvah, gradbeništvu in trgovini je ključno za dinamiko investicij in trg dela

25. 8. 2020, torek

Energetika, julij 2020, Slovenija

Statistični urad RS

Julijska poraba energentov

26. 8. 2020, sreda

Naročila trajnih dobrin, julij 2020, ZDA

Census Bureau

Naročila dobrin večjih vrednosti v ZDA so pomemben pokazatelj gospodarske aktivnosti

27. 8. 2020, četrtek

Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, junij 2020, Slovenija

Statistični urad RS

Podatki o prihodkih po ključnih sklopih storitev

27. 8. 2020, četrtek

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, julij 2020, Slovenija

Statistični urad RS

Dinamika po sklopih trgovine na drobno bo zelo povedna

27. in 28. 8. 2020, četrtek in petek

Simpozij v Jackson Hole in govor guvernerja Powella, ZDA

FED

Usmeritve glede vodenja politike obrestnih mer za ZDA ima lahko velik vpliv na vse centralne banke po svetu

27. 8. 2020, četrtek

Indeks nabavnih managerjev v industriji, avgust 2020, Avstrija

Unicredit

Dinamika v slovenski severni sosedi je pomembna zaradi povezanosti industrij

28. 8. 2020, petek

Indeks obsega v storitvenih dejavnosti in trgovini, junij 2020, Slovenija

Statistični urad RS

Realna gibanja po sklopih storitev in trgovine

29. 8. 2020, sobota

Indeks nabavnih managerjev v storitvah, avgust 2020, Kitajska

National Bureau of Statistics

Pokazatelj prihodnjih gibanj v kitajskem gospodarstvu

29. 8. 2020, sobota

Indeks nabavnih managerjev v industriji, avgust 2020, Kitajska

National Bureau of Statistics

Ključen pokazatelj prihodnjih gibanj tudi za svetovno industrijo

 

Semafor napovedi

Kazalnik

Zadnja/predhodna vrednost

Ciljna vrednost (ocena Analitike GZS)

Stopnja negotovosti ocene (1=nizka, 5=zelo visoka)

Kazalnik gospodarske klime, julij 2020, Slovenija

-18,0

-14,0

2

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, realno, julij 2020/julij 2019, Slovenija

-5,0 %

-2,5 %

2

Indeks nabavnih managerjev v industriji, avgust 2020, Kitajska

51,1

52,5

3

 

Več v prilogi.

Fotogalerija