Analitika GZS

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 18.-22. mar. 2019

Optimizem v evropski industriji najnižji od decembra 2012

Marčevski podatki o gospodarski dinamiki v območju evra so pokazali, da so predelovalne dejavnosti zašle še bolj v rdeče številke, in sicer najbolj prav v največjem evropskem gospodarstvu (Nemčija); nič bolje ni bilo na Japonskem. Pri vrednosti 47,6 je bila tako vrednost indikatorja najnižja v zadnjih šestih letih. Število novih naročil se zdaj znižuje že pol leta. Podatki o izvozu Južne Koreje kažejo, da se krčenje globalne industrije nadaljuje tudi v marcu, vendar so padci nižji od predhodnih dveh mesecev. Na drugi strani evropski storitveni sektor ostaja zmerno optimističen, vendar nekoliko manj, ker je del storitev (transport, druge storitve) vezan tudi na predelovalne dejavnosti. Januarski podatki o rasti industrijske proizvodnje v Sloveniji (+6 %) so bili še vedno nadpovprečni, vendar se bo rast v letošnjem letu po naši oceni upočasnila na okoli 4 %.

Slovenski potrošniki nekoliko bolj zaskrbljeni nad stanjem v državi

Marčevski podatki o razpoloženju slovenskih potrošnikov so pokazali pričakovano sliko. Kazalnik zaupanja je bil glede na isto leto lani nižji za 5 odstotnih točk, vendar še vedno za 13 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja. To pomeni, da se bo rast zasebne potrošnje nadaljevala, vendar nekoliko bolj umirjeno. Potrošniki so se v prvi meri nekoliko prestrašili zaradi gospodarskega stanja v državi (-11 o. t.), kot tudi zaradi števila brezposelnih (+10 o. t. večji delež zaskrbljenih), kar je najverjetneje posledica negativnih razpletov v mednarodnem okolju ter previdnejših napovedi v domači predelovalni industriji.

Gospodarstvo v nižjih obratih v 2019

V zadnjem tednu smo osvežili svojo spomladansko napoved. Za leto 2019 pričakujemo 2,9-odstotno gospodarsko rast, v letu 2020 pa 2,2-odstotno. Oceno za letošnje leto smo tako znižali za 0,6 odsotne točke (prej: 3,5 %), medtem ko smo jo za leto 2020 dvignili s 1,7 % na 2,2 %. Pri prvi spremembi nas je vodila predvsem ocena, da bo rast izvoznega povpraševanja v letošnjem letu šibkejša, medtem ko bo rast zasebne potrošnje višja. K temu naj bi prispevala tudi napovedana davčna razbremenitev dela (nagrade za poslovno uspešnost, dohodkov, ki so obdavčeni z dohodnino, in regresa).

Brexit: prenos dogovora še naprej v prihodnost

Datum o ureditvi novih pogodbenih razmer med Združenim kraljestvom (ZK) in EU-27 se je sedaj premaknil na 12. april 2019. Verjetno predvsem notranji politični problem tako potiska negotovost v prihodnost. Britanski parlamentarci so še vedno razcepljeni med petimi možnimi opcijami, ki pa seveda ne prinašajo tistega, kar bi lahko politika svojemu volilnemu telesu predstavila kot zmago.

V zadnjem četrtletju 2018 velik odliv kapitala v ZK

Podatki iz plačilne bilance (Banka Slovenije) so pokazali, da se je slovenski izvoz blaga v ZK v 2018 povečal za 11,7 % oz. za 65 mio EUR, uvoz pa za 14 % oz. za 60 mio EUR. Slovenija je tako imela pri blagu 134 mio EUR presežka v bilateralni blagovni menjavi, vendar je potrebno pri tem upoštevati, da je del slovenskih polizdelkov v ZK izvožen tudi prek drugih evropskih držav (Nizozemske, Belgije, Nemčija, Francije). Pri storitvah je bila rast izvoza nižja in je znašala 8,7 % (+17 mio EUR), kar je bilo predvsem posledica večjega trošenja številčnejših britanskih gostov v Sloveniji. Precej so izstopali podatki o gibanju primarnih dohodkov v 2018, ki so bili za Slovenijo neto negativni (-26 mio EUR) ter odražajo predvsem večji odliv dobičkov in obresti iz Slovenije v ZK. Še v letu 2017 je bila bilanca pri primarnih dohodkih precej pozitivna (65 mio EUR), saj so zaslužki slovenskih zaposlenih v ZK višji od zaslužkov Britancev v Sloveniji.

Dogodki v naslednjem tednu: posojilna dinamika in poslovno razpoloženje v območju evra

V ponedeljek, 25. marca, bodo na straneh Statističnega urada RS objavljeni podatki o slovenski gospodarski klimi, cenah stanovanjskih nepremičnin v zadnjem četrtletju 2018 in plačah v januarju (2019). V četrtek, 28. marca bodo na voljo novi podatki o poslovni klimi v območju evra. Na isti dan bodo objavljeni podatki o gibanju posojil v mesecu februarju, ki bodo nakazovali tudi dinamiko trošenja gospodinjstev ter investiranja podjetij.

Semafor napovedi

Napoved 1: 50-odstotna verjetnost za uvedbo ameriških carin na evropska vozila (nespremenjeno).
Napoved 2: 50-odstotna verjetnost za vsaj 1,4-odstotno rast delovno aktivnih v 2019 in rast plač pri 4,8 % (NOVO).
Napoved 3: 70-odstotna verjetnost, da gospodarska rast v Slovenije v 2019 znaša med 2,6 % in 3,2 % (NOVO)

Priloga: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 18.-22. mar. 2019

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.