Visoka pričakovanja za 2016

Visoka pričakovanja za 2016                                                

November 2015

Pričakovanja malega gospodarstva tokrat v ospredju

(anketa ekonomskega okolja in analiza anketnega vprašalnika)

 

Slovenske gospodarske družbe zelo optimistično pričakujejo gospodarsko leto 2016, medtem ko so bila pri oceni za leto 2015 nekoliko previdna. 

Izzivi slovenska gospodarstva so povezani z vplivom glavnih zunanjih okoliščin za učinkovitost poslovanja. Tako tuje kot domače povpraševanje in stroški dela so ključne pojasnevalne spremenljivke za slovenske družbe. Pomembnost pogojev financiranja se znižuje, kar je posledica zniževanja zadolženosti ter večje sposobnosti samostojnega financiranja investicij. 
Slovenske družbe so previdne pri napovedi o prodaji na domačem trgu v letu 2015 in precej bolj optimistične za leto 2016. Raven optimizma naj bi med letoma najbolj porasla pri mikro in malih družbah. Pri napovedih prodaje na tujih trgih so pričakovanja že tretje zaporedno leto visoka, vendar nižja kot v vprašalniku za leto 2014. Raven izvoznega optimizma je za leto 2016 glede na 2015 nekoliko višje po vseh velikostih družb.

Zaposlenost naj bi počasi rasla v obeh letih, pri čemer so bile srednje in velike družbe v 2015 ambicioznejše, mikro in majhne pa v 2016. V 2015 naj bi tako zaposlovale vse velikosti družb, v 2016 pretežno mikro in majhne. To je povezano z izboljšanimi pričakovanji na domačem, storitvenem trgu, ki naj bi bil generator novih delovnih mest. 

Investicije podjetij bi porasle v obeh letih, v 2016 še precej bolj kot v 2015. Mikro in majhne družbe naj bi bile v 2015 pri investicijah še zadržane, v 2016 naj bi izkazovale podobno visok nivo investicij kot srednje in velike. 

 

Aktualna vsebina: Gospodarska pričakovanja, november 2015

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporočila evropske ankete Euroshambres 2016, v kateri so sodelovala tudi slovenska podjetja, ki smo jih oktobra 2015 anketirali v SKEP GZS.

  • V Evropi naj bi se v 2016 okrepilo domače povpraševanje, izvoz in zaposlovanje, poslovno zaupanje in investicije naj bi nekoliko upadle.
  • Glavni izzivi na evropski ravni so domače povpraševanje, učinki ekonomskih politik in stroški dela.
  • Poslovno zaupanje se je izboljšalo v večini evropskih držav, najbolj v Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem, Cipru, Finskem, Italiji, na Portugalskem, v Romuniji, Srbiji.
  • Slovensko gospodarstvo je bilo pri oceni leta 2015 previdno, precej bolj je optimistično za leto 2016. Okrepila so se predvsem pričakovanja na domačem trgu ter tudi zaposlovanje. Očiten je preobrat sentimenta pri majhnih družbah.

 

Primerjava poslovnih pričakovanj med 59.000 evropskimi podjetji je analiziranih v zbirnem dokumentu Eurochambres Economic Surveys.Namreč v Eurochambres, združenju evropskih gospodarskih zbornic vsako leto objavijo rezultate ankete med evropskimi podjetji o pričakovanjih in poslovni klimi.

 

Aktualna vsebina: Eurochambres Economic Survey 2016, December 2015

Fotogalerija