Zapri

Več trošenja za trajne dobrine

Več trošenja za trajne dobrine


Slovensko gospodarstvo je bilo v prvem polletju še vedno za 4,2 % manjše kot v prvem polletjem 2008. Gospodarska rast v preteklem letu pa ni bila 2,9-odstotna, temveč zgolj 2,3-odstotna.

Slovenija je v drugem četrtletju nadaljevala pozitivno dinamiko gospodarske rasti, saj se je BDP medletno povečal za 2,7 %. Ponovno je zabeležila višjo rast od povprečja EU, hkrati pa zaostajamo za rastmi večine Višegrajskih držav. Največji prispevek k rasti so imele predelovalne dejavnosti, ki so v tem času krepile izvozno dinamiko in proizvodnjo ter višja domača potrošnja. Predelovalne dejavnosti so v drugem četrtletju beležile 8,3-odstotno medletno rast dodane vrednosti, poslovanje z nepremičninami 5,1-odstotno, trgovina, promet, in gostinstvo skupaj 4-odstotno. Zaradi ugodne dinamike na najpomembnejših izvoznih trgih se nadaljuje rast izvoza slovenskih podjetij. V drugem polletju je realno porasel za 7,5 %, od tega blaga za 8,8 %. Predelovalne dejavnosti so beležile močan porast industrijske proizvodnje v maju in juniju (junija je bila medletno višja za 6,1 %). Zaradi višje zasebne potrošnje se je okrepil tudi uvoz, ki je medletno višji za 7,2 % (v prvem četrtletju za 4,9 %). Pričakovano se je okrepilo domače trošenje. Kot smo v Analitiki GZS predvideli v naši jesenski napovedi 2015, se zasebno trošenje krepi podobno kot drugod po Evropi, saj se izboljšujejo razmere na trgu dela. Potrošnja gospodinjstev se je medletno zvišala za 2,6 %, kar je odraz višjih plač, tako v javnem kot zasebnem sektorju, deflacije, ter počasne rasti kreditiranja gospodinjstev. Na trgu dela se je v drugem četrtletju okrepila rast zaposlovanja (junija je medletno višja za 1,6 %) ter zmanjšala brezposelnost pod 100 tisoč oseb. Tako je bila rast zaposlenosti najvišja v zadnjih dveh letih. Aktivnost se povečuje tudi v drugih storitvenih dejavnostih, kar spodbuja dodatno zaposlovanje in trošenje.


 Več v celotni publikaciji.

 

Izpostavljamo: 

  • Avtomobilska industrija poganja izvoz
  • Hrvaški turizem ambiciozno
  • Inflacija vse bolj nakazuje pozitivno območje. 
  • Obrestne mere pri 2,6 %. 
  • Še višje plače za javne uslužbence.
  • Odboj energije.
  • Gospodarska klima v Sloveniji navzgor, EU navzdol. 
  • Le nekoliko več gradbenih del, predvsem stanovanjske.
  • Zasebno potrošnjo najbolj zvišuje rast vozil.
  • Rast pisarniških in spremljajočih poslovnih storitev.

Več o Tekočih ekonomskih gibanjih

Fotogalerija