Splošno o napovedovanju SKEP – Analitske skupine GZS


Neodvisne napovedi SKEP so namenjene planerjem, finančnim službam in kontrolingom v podjetjih.

Podjetja povprašujejo in uporabljajo tovrstne napovedi za svoja poslovna poročila in strategije za prihodnja obdobja.

Občasno makroekonomske napovedi za Slovenijo pa potrebujejo še različne tuje institucije, kot tudi tuje korporacije.

SKEP – Analitska skupina GZS napoveduje makroekonomske kazalce za Slovenijo – tudi v okviru različnih tujih institucij, kot npr.:

 1. AIECE – Association d'Instituts Européens de Conjoncture Économique
  http://www.aiece.org

  V okviru napovedovanja makroekonomskih gibanj SKEP GZS sodeluje z Evropskim združenjem konjunkturnih inštitutov AIECE, katerega član smo od 1993 leta dalje.

  SKEP – Analitska skupina GZS dvakrat letno - maja in oktobra - pripravlja neodvisne ocene in napovedi makroekonomskih agregatov in indikatorjev na letni ravni  za Slovenijo (BDP po komponentah povpraševanja, cene, plače, ...), kot tudi za mednarodno okolje. Naše ocene in prognoze predstavimo in objavimo v strokovni publikaciji Konjunkturna gibanja, kot tudi drugih gradivih GZS, spletnih straneh, itd.
   
 2. Bloomberg
  http://www.bloomberg.com/
  Mesečno
  v okviru napovedovanja makroekonomskih gibanj SKEP GZS pripravlja neodvisne ocene - napovedi inflacije, občasno pa tudi komentarje in napovedi za industrijsko proizvodnjo, plače, stopnjo brezposelnosti, itd.

  Napovedi makroekonomskih kazalcev za Slovenijo različnih slovenskih institucij, tudi SKEP redno objavljajo na http://www.bloomberg.com/
   
 3. ConsensusEconomics - London 
  http://www.consensuseconomics.com/  
  Za ConsensusEconomics – vodilno svetovno podjetje za makroekonomske analize, v SKEP GZS mesečno napovedujemo izbrane makroekonomske kazalce za Slovenijo, poleg 10-12 drugih ekonomistov iz različnih domačih in tujih institucij. Eastern Europe Consensus Forecasts tako vključuje preko 150 vidnih vzhodnoevropskih ekonomistov, ki redno mesečno napovedujejo glavne makro kazalce za preko 25 držav.

  Napovedi po državah – tudi za Slovenijo mesečno objavijo v reviji Eastern Europe Consensus Forecasts. Možnost dostopa tudi na http://www.consensuseconomics.com/Slovenia_Economic_Forecasts.htm  

Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 166
e-pošta: skep@gzs.si


Avtor: SKEP