Katere podatke o Sloveniji je dobro vedeti


Celovita makroekonomska slika Slovenije z letnimi podatki o BDP, strukturi dodane vrednosti, inflaciji, brezposelnosti, izvozu blaga in storitev, najpomembnejše partnerice izvoza itd. Letna izdaja.


 

Za naročnike SKEP:

 

 

 

Kontakt: Darja Močnik, mag. posl. ved

Tel: 01 5898 170
Faks: 01 5898 100
e-pošta: skep@gzs.si