Napovedi makroekonomskih kazalcev SKEP – Analitske skupine GZS


Zasebna potrošnja in okrepljen izvoz zvišujeta gospodarsko rast 

Analitska skupina SKEP GZS na podlagi dosegljivih makroekonomskih podatkov in analize sentimenta po dejavnostih napoveduje v letu 2015 2,1-odstotno gospodarsko rast. Višje ocene glede na zadnjo jesensko napoved so v prvi meri posledica spodbudnejših trendov pri dejavnikih, ki vplivajo na zasebno porabo, ki prispeva polovičen delež v BDP. Glavni generatorji optimizma potrošnika bodo nizke obrestne mere, nezadolženost gospodinjstev in izboljšanje stanja na trgu delovne sile.

 

Napoved gospodarske rasti SKEP blizu povprečja drugih institucij


Napoved SKEP GZS je za leto 2015 z 2,1-odstotno rastjo BDP približana napovedim ostalih inštitucij. Generatorji rasti bodo zasebna poraba, izvoz ter investicije iz iztekajoče finančne perspektive.

Za leto 2016 napovedujemo 1,8-odstotno gospodarsko rast, ki bo temeljila na dodatnem pospešku pri rasti zasebne porabe ter izvozu, medtem ko naj bi investicije v osnovna sredstva upadle, ker projekti za novo perspektivo še niso pripravljeni, zasebne investicije (predvsem podjetij) pa naj bi se povečale. Pričakujemo tudi, da se bo padanje javne porabe v prihodnjem letu ustavilo. 

Več...


_______________________________________________________________________

SKEP – Analitska skupina GZS napoveduje makroekonomske kazalce za Slovenijo – tudi v okviru različnih tujih institucij, kot npr.:

 1. AIECE – Association d'Instituts Européens de Conjoncture Économique
  http://www.aiece.org

  V okviru napovedovanja makroekonomskih gibanj SKEP GZS sodeluje z Evropskim združenjem konjunkturnih inštitutov AIECE, katerega član smo od 1993 leta dalje.
  SKEP – Analitska skupina GZS dvakrat letno - maja in oktobra - pripravlja neodvisne ocene in napovedi makroekonomskih agregatov in indikatorjev na letni ravni  za Slovenijo (BDP po komponentah povpraševanja, cene, plače, ...), kot tudi za mednarodno okolje. Naše ocene in prognoze predstavimo in objavimo v strokovni publikaciji Konjunkturna gibanja, kot tudi drugih gradivih GZS, spletnih straneh, itd.
   
 2. Bloomberg
  http://www.bloomberg.com/
  Mesečno
  v okviru napovedovanja makroekonomskih gibanj SKEP GZS pripravlja neodvisne ocene - napovedi inflacije, občasno pa tudi komentarje in napovedi za industrijsko proizvodnjo, plače, stopnjo brezposelnosti, itd.
  Napovedi makroekonomskih kazalcev za Slovenijo različnih slovenskih institucij, tudi SKEP redno objavljajo na http://www.bloomberg.com/
   
 3. ConsensusEconomics - London 
  http://www.consensuseconomics.com/  
  Za ConsensusEconomics – vodilno svetovno podjetje za makroekonomske analize, v SKEP GZS mesečno napovedujemo izbrane makroekonomske kazalce za Slovenijo, poleg 10-12 drugih ekonomistov iz različnih domačih in tujih institucij. Eastern Europe Consensus Forecasts tako vključuje preko 150 vidnih vzhodnoevropskih ekonomistov, ki redno mesečno napovedujejo glavne makro kazalce za preko 25 držav.
  Napovedi po državah – tudi za Slovenijo mesečno objavijo v reviji Eastern Europe Consensus Forecasts. Možnost dostopa tudi na http://www.consensuseconomics.com/Slovenia_Economic_Forecasts.htm  

Neodvisne napovedi SKEP so namenjene planerjem, finančnim službam in kontrolingom v podjetjih. Podjetja povprašujejo in uporabljajo tovrstne napovedi za svoja poslovna poročila in strategije za prihodnja obdobja.
 

Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
e-pošta: skep@gzs.si