Slovenia - Current Economic Trends and Surveys SKEP


Publikacija "Slovenia - Current Economic trends 2011-2013" vsebuje zgoščeno oceno in napovedi ključnih ekonomskih področij (poslovna pričakovanja slovenskih podjetij, investicije, menjava s tujino, ocene in napovedi BDP, trg dela, cene itd. ). Gradiva priporočamo kot osnovni pripomoček in vodnik podjetjem in drugim institucijam za poznavanje slovenskega ekonomskega in poslovnega okolja.
 

Za aktualno vsebino prikaza kliknite tukaj.
 

VZOREC v pdf.

PONUDBA

NAROČILNICA

Izdajatelj in avtor: SKEP – Analitska skupina GZS 
Jezik: angleški 
 

 Surveys


Main facts on Slovenia, 2013

Prikaz "Main facts on Slovenia" v angleškem jeziku vsebuje kumulativne podatke o inflaciji, plačah na zaposlenega, tečajih, uvozu in izvozu blaga, aktivnem prebivalstvu, javni porabi, industrijski proizvodnji, itd. Objavljamo pa tudi informacije o pokojninah in poslovnih subjektih. 


 

 

Za aktualno vsebino prikaza kliknite tukaj(dostopno samo z geslom).

 

 

  
Current Economic Indicators – Slovenia, I-IX 2014


Celovita makroekonomska slika Slovenije v angleškem jeziku s podatki o BDP, strukturi dodane vrednosti, inflaciji, brezposelnosti, izvozu blaga in storitev, najpomembnejše partnerice izvoza, itd. 
 

Za ogled vsebine prikaza kliknite tukaj (dostopno z geslom, samo za naročnike publikacije).
 

 

 

 


Kontakt: SKEP - Analitska skupina GZS
Tel: 01 5898 170
Faks: 01 5898 100
e-pošta: skep@gzs.si