Napovedi svetovnih cen surovin 2015 - 2016

NIŽJE CENE SUROVIN V 2015, RAST V 2016

Cene industrijskih surovin, katerih cena se znižuje zadnja 4 leta, vse od zaključka zadnje velike fiskalne spodbude kitajskemu gospodarstvu, so vplivale tudi na znižanje cen energetskih surovin. V prvem četrtletju so bile povprečne cene energije, industrijskih in prehrambenih surovin nižje za 29, 10 in 6 % glede na predhodno četrtletje. Indeks HWWI, ki je sestavljen iz 30-ih surovin na osnovi tehtanega povprečja (večjo utež v njemu imajo surovine, ki so pomembnejše za uporabnike) je bil v prvem četrtletju nižji za četrtino, glede na prvo četrtletje 2014 kar za 43 %. Vsa navedena gibanja so v USD in zanemarjajo vpliv krepitve dolarja proti evru in košarici drugih valut.

Svetovne cene surovin 2015 - 2016 vsebuje kratek povzetek in analizo glavnih svetovnih cen surovin v slovenskem jeziku. Priložena analiza napovedi gibanj v svetovni ekonomiji ter pregled za 31 posameznih surovin v angleškem jeziku. Pregled in napovedi gibanja najpomembnejših svetovnih cen surovin dvakrat letno pripravi v okviru AIECE - evropskega združenja konjunkturnih inštitutov posebna ekspertna skupina za svetovne cene surovin.  V AIECE aktivno sodeluje tudi SKEP – Analitska skupna GZS.

Ključne informacije iz te publikacije v slovenskem jeziku objavimo tudi v reviji Konjunkturna gibanja.


 

 


Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
E-naslov: skep@gzs.si