Rast poslovanja in čas večanja marž

Pozitivni obeti iz jesenskega obdobja ohranjeni (anketa ekonomskega okolja  in analiza anketnega vprašalnika)

 Majski anketni vprašalnik je pokazal, da so obeti slovenskih podjetij pozitivni.

Pričakovanja o rasti na izvoznih trgih bodo gonilo rasti EBITDA, neto dobička, investicij in zaposlenih. Obeti na domačem trgu so še vedno previdni. Zaposlovanje ostaja kritičen element, ki zaostaja za dinamiko rasti prodaje in investicij in kar po našem mnenju odraža večjo avtomatizacijo poslovanja ter tudi večjo uporabo bolj fleksibilnih oblik zaposlitve. 

V kolikor primerjamo aktualen vprašalnik z jesenskim lahko zaključimo, da so podjetja v povprečju nekoliko manj optimistična pri investicijah, podobno previdna pri zaposlovanju in podobno optimistična pri napovedi zunanjega povpraševanja.


Kontakt:

SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
E-naslov: skep@gzs.si

Analiza ankete Eurochambres – evropska podjetja previdno optimistična v 2015


Eurochambres, združenju evropskih gospodarskih zbornic vsako leto objavijo rezultate ankete med evropskimi podjetji o pričakovanjih in poslovni klimi. V anketi Eurochambres Economic Surveys 2015 so sodelovala tudi slovenska podjetja, ki smo jih septembra letos anketirali v SKEP GZS. Rezultati ankete zajemajo obsežno analizo pričakovanj poslovnega položaja in posameznih komponent (prihodek, izvoz, prodaja na domačem trgu, zaposlenost, investicije) v evropskih regijah, vključno s Slovenijo (razdeljeno na dve regiji). http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=6737

 

Evropska anketa ekonomskega okolja - analiza anketnega vprašalnika

Slovensko gospodarstvo je za leto 2014 in 2015 optimistično razpoloženo. V anketi Eurochambres 2015 je sodelovalo 244 gospodarskih družb, ki so odgovarjala na vprašanja o izzivih, prodaji na domačem in tujih trgih, zaposlenosti, investicijah in pogojih poslovanja.

Analiza je razdeljena po vsebinskih sklopih med vzhodno in zahodno regijo in med predelovalno in storitvenimi dejavnostmi. Rezultati so primerjani z anketo iz lanskega leta. 

Slovenske družbe so optimistične pri napovedih o prodaji na domačem trgu v letu 2014 in nekoliko previdnejše pri napovedi za leto 2015. Optimistične so predvsem družbe iz zahodne regije, še posebej tiste iz storitvenih dejavnosti. Pri napovedih prodaje na tujih trgih so pričakovanja višja. Raven optimizma je višja v letu 2015 kot je bila za leto 2014. Več si lahko preberite na povezavi

 
 

 
Sporočila evropske ankete Euroshambres 2015:

• Izboljšano poslovno zaupanje se bo ponovilo v letu 2015.
• Geopolitične napetosti z ključnimi trgovinskimi partnericami in stalnimi ovirami v EU, prispeva k relativno previdnimi napovedmi glede izvoza za leto 2015.
• Zabeležen je rahel vzpon glede pričakovanega zaposlovanja, vendar predstavljajo visoki stroški dela glavno ovira za večji porast novih delovnih mest.
• Podjetja pripisujejo v letu 2015 več upanja za domačo prodajo, čeprav ostaja še veliko možnosti za izboljšave.
Investicije naj bi ostale na ravni prihodnjega leta, poudarja pa potrebo po ponovni vzpostavitvi zaupanja vlagateljev in zasebnega kapitala.

Rezultate anket uporabljamo za pripravo analiz in trendov v slovenskem gospodarstvu, hkrati pa o njih poročamo tudi mednarodnim institucijam. Analizo z rezultati objavljamo v tradicionalni reviji SKEP - Konjunkturna gibanja ter drugih medijih.


Primerjava poslovnih pričakovanj med 70.000 evropskimi podjetji je analiziranih v zbirnem dokumentu Eurochambres Economic Surveys 2015 http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=6737

 

Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
E-naslov: skep@gzs.si