Izšla nova številka revije Konjunkturna gibanja - osrednja strokovna revija SKEP

Zagotovite si novo številko revije KONJUNKTURNA GIBANJA, št. 2, junij 2015. Priporočeno poslovno orodje zaposlenih v kontrolingu, financah, upravi in nadzornih svetih.

Seznanite se:
• moč $ = moč ameriškega gospodarstva,
• na Balkanu največji izzivi za Srbijo,

• avstrijski gostje nadomeščajo izpad ruskih. 


Optimizem industrije - vlečna lokomotiva

IZ VSEBINE: 

Izsledek iz svetovnega gibanja:

Globalni trendi v svetovnem gospodarstvu v zadnjih mesecih ostajajo razmeroma stabilni in spomladanske napovedi gospodarskih gibanj ne odstopajo veliko od jesenskih in zimskih. Svetovno gospodarstvo naj bi se letos zraslo za 3,5 %, v letu 2016 pa nekoliko bolj, za 3,8 %. Nekaj popravkov v napovedih je zaznati po posameznih regijah in državah. Ocene gospodarske rasti so se najbolj spremenile (znižale) za ZDA, Rusijo in Latinsko Ameriko. Napovedi so tokrat nekoliko boljše za evroobmočje.
Izboljšani obeti temeljijo na ugodnejših pogojih na denarnih trgih, manj restriktivni fiskalni politiki in nižjih cenah nafte, ki vse po vrsti bolj kot ne predstavljajo spodbude začasne narave. Največja tveganja za svetovno gospodarstvo so vezana na morebitno hitro rastjo obrestnih mer v ZDA, možen izstop Grčije iz evroobmočja in večji padec gospodarske rasti na Kitajskem.

Izsledek iz slovenskega gibanja:

Bruto domači proizvod je bil v prvem četrtletju 2015 za 2,9 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. Izvoz se je okrepil za 5,4 %, predvsem na račun izvoza avtomobilov. Za razliko od preteklega obdobja pa se je v tem četrtletju izraziteje povečal tudi uvoz, tako da se je prispevek mednarodne menjave k rasti zmanjšal. V prvem četrtletju beležimo močan porast zalog trgovskega blaga ter zalog nedokončanih proizvodov, ki so k rasti obsega BDP prispevale 2,5 odstotne točke. To kaže na visoka pričakovanja podjetij za prihodnja naročila in prodajo, ki še niso realizirana. Izboljšujejo se tudi razmere na trgu dela, zaposlenost se je v prvih štirih mesecih povečala za 1,5 %, kar je več od pričakovanj. Skladno s tem popušča tudi stopnja brezposelnosti, ki je bila v prvih štirih mesecih letos 12,9-odstotna ali za 1 odstotno točko nižja kot pred letom dni.

Izsledek iz panožnega gibanja:

Po spodbudni rasti industrijske proizvodnje v letu 2014, ko je slovenska industrija izdelala za 1,6 % več proizvodov, je bil njen obseg v prvih štirih mesecih letos ponovno višji za 4,6 %, prihodki za 5,4 %, zaloge pa so se povečale za 2,4 %. Poganjajo jo izključno predelovalne dejavnosti z 5,8-odstotno rastjo. Gonilo rasti so proizvodi za investicije, kjer se je proizvodnja v prvih štirih mesecih povečala za 9,7 %, prihodki za 15,7 %. Tudi v državah EU je zabeležena najvišja rast proizvodov investicijskega blaga, na medletni ravni je aprila višja za 2,4 % (v Sloveniji 9,7 %). Tudi medletna rast industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji je bila v vseh mesecih letošnjega leta nad 4 %. V aprilu je bila medletno višja za 6,1 %.

V reviji Konjunkturna gibanja - junij, št. 2/2015, ki izhaja že 23. leto, smo v SKEP GZS na 50. straneh pripravili tekoče analitske makroekonomske vsebine s komentarji, pregled trendov in napovedi za obdobje 2015-2016. 

Publikacija je na voljo v tiskani in spletni obliki. 

KAZALO (klik za povečavo v pdf):

Dodatne informacije in naročila: 
SKEP - Analitska skupina GZS
Darja Močnik, mag. posl. ved

Tel: 01 5898 170; 01 58 98 291
Faks: 01 5898 100
E-naslov: darja.mocnik@gzs.si; bojan.ivanc@gzs.si;skep@gzs.si