Ankete SKEP


Povzetki ankete GZS o poslovnih pričakovanjih v letu 2013 in 2014

GZS je izvedla jesensko anketo o stanju in pričakovanih poslovnih trendih za leto 2013 in 2014, v kateri je od 500 naslovljenih odgovorilo 265 podjetij, ustrezno po strukturi velikosti in panog dejavnosti.
Iz ankete je na vprašanja o pričakovanih prihodkih na domačem in tujih trgih, o zaposlenosti, investicijskih namerah, prodajnih in nabavnih cenah, zasedenosti z naročili ter pogojih poslovanja očitno upadanje optimizma za leto 2013. Izjema je le pričakovan porast izvoza v letu 2014 glede na leto 2013.
 

Več...

 

Poslovno zaupanje v letu 2013 bo na najnižji ravni v zadnjih 20 letih

Poslovno zaupanje v letu 2013, je na najnižji ravni od leta 1993, razkriva najnovejša izdaja Eurochambres Economic Survey "(EES), ki vključuje več kot 53.000 evropskih podjetij, tudi slovenskih. 

V Eurochambres, združenju evropskih gospodarskih zbornic vsako leto objavijo rezultate ankete med evropskimi podjetji o pričakovanjih in poslovni klimi. V anketi Eurochambres Economic Surveys 2013 so sodelovala tudi slovenska podjetja, ki smo jih septembra 2012 anketirali v SKEP GZS. Rezultati ankete zajemajo obsežno analizo pričakovanj poslovnega položaja in posameznih komponent (prihodek, izvoz, prodaja na domačem trgu, zaposlenost, investicije) v evropskih regijah, vključno s Slovenijo (razdeljeno na dve regiji). http://ees.eurochambres.eu/ees/

Sporočila ankete Euroshambres:

Podjetja ne predvideva hitrega okrevanja in prevladuje splošno razpoloženje, da naj bi bilo leto 2013 še eno težko leto.

 

  • Zaposlovanjein vlaganja sta v ravnotežju (povečanje-zmanjšanje), z negativnimi napovedmi za evroobmočje, medtem ko zunaj evro območja in zunaj EU države pričakujejo, da bodo zaposlili več v 2013;
  • Pričakovanja glede prihodkov ostajajo pozitivne, saj samo štiri države beležijo negativna pričakovanja;
  • Domača prodaja se bo stabilizirala za države članice EU kot celote, medtem ko države izven euro območja predvideti povečanje;
  • Napovedi glede izvoza so še vedno pozitivna za veliko večino udeležencev. 

 

Rezultate anket uporabljamo za pripravo analiz in trendov v slovenskem gospodarstvu, hkrati pa o njih poročamo tudi mednarodnim institucijam. Analizo z rezultati objavljamo v tradicionalni reviji SKEP - Konjunkturna gibanja  http://skep.gzs.si/slo/konjunkturna_gibanja  ter drugih medijih.

Primerjava poslovnih pričakovanj med več kot 35.000 evropskimi podjetji je analiziranih v zbirnem dokumentu Eurochambres Economic Surveys 2013  http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PAGEID=1&DocID=4895

 

Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
E-naslov: skep@gzs.si


Pripeti dokumenti

Ankete SKEP


V Eurochambres, združenju evropskih gospodarskih zbornic vsako leto objavijo rezultate ankete med evropskimi podjetji o pričakovanjih in poslovni klimi. V anketi Eurochambres Economic Surveys 2011 so sodelovala tudi slovenska podjetja, ki smo jih septembra letos anketirali v SKEP GZS. Rezultati ankete zajemajo obsežno analizo pričakovanj poslovnega položaja in posameznih komponent (prihodek, izvoz, prodaja na domačem trgu, zaposlenost, investicije) v evropskih regijah, vključno s Slovenijo (razdeljeno na dve regiji). http://www.eurochambres.be/content/default.asp?PageID=146

Rezultate anket uporabljamo za pripravo analiz in trendov v slovenskem gospodarstvu, hkrati pa o njih poročamo tudi mednarodnim institucijam. Analizo z rezultati objavljamo v tradicionalni reviji SKEP - Konjunkturna gibanja ter drugih medijih.
Rezultati ankete GZS »Poslovno okolje 2010-2011«


Primerjava poslovnih pričakovanj med 70.000 evropskimi podjetji je analiziranih v zbirnem dokumentu Eurochambres Economic Surveys 2011 www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=2919

Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
E-naslov: skep@gzs.si

Rezultati ankete GZS »Poslovno okolje 2011-2012«


Izvedla SKEP - Analitska skupina GZS v času od 19. 9. – 5.10.2011


Po anketi GZS »EUROPEAN ECONOMIC SURVEY 2011-2012«, ki jo je SKEP - Analitska skupina GZS izvedla septembra 2011, slovenski gospodarstveniki pričakujejo višje nabavne cene, še vedno slabše možnosti glede zaposlovanja, rešitve pa vidijo le v internacionalizaciji. Namreč večji delež anketiranih podjetij pričakuje povečanje prihodkov na tujih trgih kot zmanjšanje, na domačem trgu pa je slika obrnjena in jih večji delež pričakuje poslabšanje kot izboljšanje. Po dvoletnem izjemnem krčenju investicijske aktivnosti, gospodarstveniki tudi po tej anketi za 2011 in 2012 ne zaznavajo boljših možnosti za investicije - za 2011 jih kar 26 in za 2012 še 9 odstotnih točk % več podjetij ocenjuje, da bo investiralo manj.

 

Rezulatati ankete so vključeni tudi v evropsko raziskavo Eurochambres Economic Surveys 2012 http://www.eurochambres.eu/content/Default.asp?PageID=78

 

 

Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
E-naslov: skep@gzs.si

Analiza ankete Eurochambres kaže učinke gospodarske recesije in dolžniške krize evroobmočja ter slabi poslovno zaupanje.


Ankete SKEP


V Eurochambres, združenju evropskih gospodarskih zbornic vsako leto objavijo rezultate ankete med evropskimi podjetji o pričakovanjih in poslovni klimi. V anketi Eurochambres Economic Surveys 2012 so sodelovala tudi slovenska podjetja, ki smo jih septembra letos anketirali v SKEP GZS. Rezultati ankete zajemajo obsežno analizo pričakovanj poslovnega položaja in posameznih komponent (prihodek, izvoz, prodaja na domačem trgu, zaposlenost, investicije) v evropskih regijah, vključno s Slovenijo (razdeljeno na dve regiji). http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=3854

Sporočila ankete Euroshambres:

> EUROCHAMBRES v raziskavi kot glavni vir optimizma za leto 2012 ocenjuje izvozne možnosti, omejene pa bodo možnosti za investicije, zanemarljivo bo ustvarjanje delovnih mest in omejena domača prodaja.
> Analiza ankete Eurochambres kaže učinke gospodarske recesije in dolžniške krize evroobmočja, ki slabi poslovno zaupanje - v 19-letnem spremljanju je v povprečju šele drugič negativen.
> Večina anketiranih evropskih podjetij bi v 2012 ohranilo sedanjo raven števila zaposlenih, .
> Napovedi glede prodaje na domačem trgu so nizke, kar odseva tudi previdnost končnih potrošnikov ter previdnost pri načrtovanih investicijah.
> Rezultati predstavljajo klic tudi za evropske politične voditelje in jih pozivajo na hitre in odločne ukrepe za izboljšanje gospodarskih razmer.
 

Rezultate anket uporabljamo za pripravo analiz in trendov v slovenskem gospodarstvu, hkrati pa o njih poročamo tudi mednarodnim institucijam. Analizo z rezultati objavljamo v tradicionalni reviji SKEP - Konjunkturna gibanja ter drugih medijih.
Rezultati ankete GZS »Poslovno okolje 2011-2012«


Primerjava poslovnih pričakovanj med 70.000 evropskimi podjetji je analiziranih v zbirnem dokumentu Eurochambres Economic Surveys 2011 http://www.eurochambres.eu/content/Default.asp?PageID=78

Kontakt:
SKEP – Analitska skupina GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
Tel.: 01/5898 170
E-naslov: skep@gzs.si