Analitika GZS 


Z ekipo ekonomistov vsebinsko pokrivamo makro-ekonomska vprašanja in področje analiz, ocenjevanja in napovedi gospodarskih trendov ter poslovnega okolja in tako:

  • spremlja in napoveduje letne tržne konjunkturne trende v Sloveniji in mednarodnem okolju,
  • anketira gospodarske družbe o poslovnem okolju, konkurenčnosti, napovedih, itd.,
  • svetuje članicam GZS o teh vprašanjih,
  • zagotavlja strokovno podporo v oblikovanju stališč GZS.
  • aktivno sodeluje v evropskem združenju za ocenjevanje konjunkture – AIECE.

Analitika GZS
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel: 01/5898 170: 01 58 98 291
Faks: 01/5898 100
e-pošta: darja.mocnik@gzs.si; bojan.ivanc@gzs.sianalitika@gzs.si
angleške spletne strani: www.gzs.si/skepeng

Kontakt: Darja Močnik, mag. poslovnih ved

Sodelavci Analitike: Darja Močnik, mag. poslovnih ved;  Bojan Ivanc, CFA, CAIA, vodja Analitike

V Analitiki GZS občasno projektno sodelujejo tudi drugi zunanji strokovnjaki: mag. Irena Roštan, mag. Marjan Širaj, Gorazd Justinek, itd.