Močna rast višegrajske skupine

O ugodnih pogojih menjave, spodbudnejšem okolju za investicije, ponovnem padcu rublja, ob nižjih cenah, ki višajo realni dohodek, predelovalnih dejavnostih, ki zaposlujejo, o cenah surovin, ki so najnižje po letu 2004, o trendni rast industrijske proizvodnje, ponovnem upadu gradbeništva, rasti pravnih in računovodskih storitev, in še mnogo makro in panožnih informacij lahko pridobite ob branju Tekočih ekonomskih gibanj. Preberite več...

SKEP - Analitska skupina GZS vam nudi

Ne prezrite iz SKEP GZS 

Kitajska in obdobje kislih kumaric v zahodnih medijih

Si padec kitajskega juana resnično zasluži toliko medijske pozornosti v svetovnih poslovnih medijih?

Polnjenje svetovnih naslovnic o padcu kitajskega juana in s tem povezanimi posledicami za svetovno gospodarstvo nima meja. V naslednjih nekaj točkah bomo poskusili ločiti senzacionalizem od realnosti.

Preberite več...

Optimizem industrije - vlečna lokomotiva 

 V novi strokovni reviji Konjunkturna gibanja se seznanite z: 

 • moč $ = moč ameriškega gospodarstva,
 • na Balkanu največji izzivi za Srbijo,
 • avstrijski gostje nadomeščajo izpad ruskih.

 Priporočeno poslovno orodje zaposlenih v kontrolingu, financah, upravi in nadzornih svetih.

AVGUST 2015 - Kazalec, ki morda najbolje prikazuje gospodarsko stanje - BDP, se je v drugem četrtletju na ravni evroobmočja okrepil za 1,2 % in na ravni celotne EU za 1,6 %, kar pomeni najvišjo rast v zadnjih štirih četrtletjih. Podatek ni presenetljiv, saj so ga prejudicirali ugodni pokazatelji sentimenta v industriji in storitvah, kljuboval je tudi napetostim v Grčiji.  Več...

 • analiza aktualnih mesečnih makroekonomskih gibanj
 • prikaz najpomembnejših tekočih ekonomskih kazalcev
 • v obliki kratkih flash novic 
 • izhaja mesečno, 8 strani, elektronsko

JULIJ 2015 - V reviji Konjunkturna gibanja - junij, št. 2/2015, ki izhaja že 23. leto, smo v SKEP GZS na 50. straneh pripravili tekoče analitske makroekonomske vsebine s komentarji, pregled trendov in napovedi 2015-2016. Vsebuje tako analitske vsebine trendov in napovedi poslovnega okolja Slovenije kot tujine, analizo menjave s tujino, cen, investicij, industrije, gradbeništva, storitev, obrestnih mer, varčevanja in kreditov, trga dela, plač itd. Revija pa vsebuje tudi napovedi cen svetovnih surovin. Več...

 • analize in ocene tekočih gospodarskih trendov za Slovenijo in primerjave z EU,
 • 2-krat letno ocene in napovedi ključnih makroekonomskih kazalcev
 • Izhaja 3-krat letno, 48 strani, po pošti

MAJ 2015 - Napoved SKEP GZS je za leto 2015 z 2,1-odstotno rastjo BDP približana napovedim ostalih inštitucij. Generatorji rasti bodo zasebna poraba, izvoz ter investicije iz iztekajoče finančne perspektive. Za leto 2016 napovedujemo 1,8-odstotno gospodarsko rast. Več na ...

 • ocena in napoved glavnih makroekonomskih kategorij za Slovenijo
 • oddaja napovedi 2-krat letno tudi za AIECE - Evropsko združenje konjunkturnih inštitutov 
 • Izhaja 2-krat letno, 4 strani, elektronsko
AVGUST 2014 - Analiza vsebuje glavne kategorije računovodskih izkazov in iz njih izpeljanih kazalnikov (neto čisti dobiček, dodana vrednost, EBITDA, ROE, ROA, efektivna davčna stopnja, delež prodaje na tujih trgih, itd.). Temelji na letnih poročilih gospodarskih družb in zborničnega izbora kazalcev in kazalnikov iz projekta KAPOS GZS. Več...
 • analiza glavnih kategorij računovodskih izkazov za slovenskego gospodarstvo in panoge po SKD
 • kazalniki kot npr. dodana vrednost, ROE, ROA, neto čisti dobiček, EBITDA in drugi
 • Izhaja 1-krat letno, 65 strani, tiskano in elektronsko
JUNIJ 2015 - Majski anketni vprašalnik je pokazal, da so obeti slovenskih podjetij pozitivni. Pričakovanja o rasti na izvoznih trgih bodo gonilo rasti EBITDA, neto dobička, investicij in zaposlenih. Obeti na domačem trgu so še vedno previdni. Zaposlovanje ostaja kritičen element, ki zaostaja za dinamiko rasti prodaje in investicij in kar po našem mnenju odraža večjo avtomatizacijo poslovanja ter tudi večjo uporabo bolj fleksibilnih oblik zaposlitve. Več... 
 • anketa med gospodarstveniki o pričakovanjih in poslovni klimi
 • 1-krat letno sodelovanje z Eurochambres
 • izhaja 1-krat letno, 5-15 strani, elektronsko

JUNIJ 2015 - Cene industrijskih surovin, katerih cena se znižuje zadnja 4 leta, vse od zaključka zadnje velike fiskalne spodbude kitajskemu gospodarstvu, so vplivale tudi na znižanje cen energetskih surovin. V prvem četrtletju so bile povprečne cene energije, industrijskih in prehrambenih surovin nižje za 29, 10 in 6 % glede na predhodno četrtletje. Več...

 • pregled za 31 posameznih cen surovin z HWWI obsega analizo in napovedi gibanj v svetovni ekonomiji
 • 2-krat letno nove napovedi pripravi ekspertna skupina v okviru AIECE - evropskega združenja konjunkturnih inštitutov v angleškem jeziku

 

Več informacij in naročila: 
 • Ponudba                                                                                          
 • Naročilnica 


 Analitska skupina GZS je skupina ekonomistov, ki vsebinsko pokriva makroekonomska vprašanja in področja analiz, ocenjevanja in napovedi gospodarskih trendov ter poslovnega okolja v Sloveniji in mednarodnem okolju. Več ...

Ciljne skupine in glavni uporabniki: vodilne in strokovne ekipe družb, analitiki, planerji; ekonomski in drugi predstavniki gospodarstva; decision makerji v Sloveniji in v relevantnem mednarodnem okolju; lobi skupine, pomembne za gospodarska vprašanja; mediji.

Registrirate se kot uporabnik Portala GZS, kjer boste na vaš elektronski naslov avtomatično prejemali novice s posameznih gospodarskih področij (npr. konjunktura). Naročniki gradiv SKEP prejmejo posebej dodeljeno geslo za dostop do gradiv.

Dodatne informacije in naročila: 
SKEP - Analitska skupina GZS
Darja Močnik, mag. posl. ved
Bojan Ivanc, CFA, CAIA, direktor projekta - vodja analitske skupine SKEP
Tel: 01 5898 170; 01 58 98 291; Faks: 01 5898 100
E-naslov: darja.mocnik@gzs.si;  bojan.ivanc@gzs.si; skep@gzs.si