Katere podatke o Sloveniji je dobro vedeti - leto 2005 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD*

4,0%
 
 • BDP, v milijon SIT (tekoče cene)
 • BDP, v milijon EUR (tekoče cene)
 • BDP, v milijon US$ (tekoče cene)
 • BDP na prebivalca, v EUR (tekoče cene)
 • BDP na prebivalca, v US$ (tekoče cene)
 • BDP na prebivalca po kupni moči, v PPS ** 
   

           

6.620.145
27.626
34.353
13.807
17.169
19.200
(82% povprečja EU25)
 

INFLACIJA  
 • povprečna letna stopnja
 • konec leta

2,5 %
2,3 %


STOPNJA BREZPOSELNOSTI, v %

 • po ILO definiciji
 • registrirana

   

6,5 %
10,2 %
 

STRUKTURA DODANE VREDNOSTI
(Dodana vrednost =100) - 2004

Delež v %
   

1. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (A+B)         
2. Industrija in gradbeništvo (C+D+E+F)
        Industrija (C+D+E)
        Gradbeništvo (F)
3. Storitve (G .... P)
 

2,5
35,2
29,6
5,6
62,3

 


IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV

Realna rast izvoza blaga in storitev               
     - Realna rast izvoza blaga
     - Realna rast izvoza storitev    
Realna rast uvoza blaga in storitev
      - Realna rast uvoza blaga
      - Realna rast uvoza storitev
 

10,5 %
10,3 %
11,7 %
7,0 %
6,8%
8,4 %

 


IZVOZ BLAGA IN STORITEV ***


17.809 mil. EUR

     - Blago (po plačilni bilanci)
     - Storitve (po plačilni bilanci)
     Delež izvoza blaga v EU 25, v %

14.599 mil. EUR
3.210 mil. EUR
67,9 %

       

 

Države najpomembnejše partnerice v izvozu: Nemčija, Italija, Hrvaška, Francija, Avstrija, Srbija in Črna gora, Bosna in Hercegovina, Ruska federacija, Poljska, Velika Britanija, Češka republika, Združene države Amerike, Madžarska, Španija, Slovaška, Nizozemska, Švica, Belgija, Švedska, Turčija, Romunija, Danska, Makedonija, Ukrajina, Bolgarija.
 


UVOZ BLAGA IN STORITEV
 ***


17.979 mil. EUR

     - Blago (po plačilni bilanci)
     - Storitve (po plačilni bilanci)
      Delež uvoza blaga iz EU 25, v %
 

15.625 mil. EUR
2.354 mil. EUR
80,9%

               

 

Države najpomembnejše partnerice v uvozu: Nemčija, Italija, Avstrija, Francija, Hrvaška, Madžarska, Nizozemska, Španija, Češka republika, Belgija, Ruska federacija, Poljska, Velika Britanija,  Slovaška, Bosna in Hercegovina, Švica, Kitajska, Srbija in Črna gora, Turčija, Združene države Amerike, Švedska, Romunija, Japonska, Alžirija, Danska. 


 
*     Statistični urad RS, revizija - prva objava, 15. september 2006
**   Eurostat, januar 2007
*** Banka Slovenije, revizija, 12. september 2006


Kontakt za podrobnejše informacije
:
Marjeta Šiško-Debeljak
SKEP Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko
e-pošta: marjeta.sisko@gzs.si  
 


Avtor: SKEP – Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko