Tekoča ekonomska gibanja 

Izšla je nova številka prikaza Tekoča ekonomska gibanja z zadnjimi podatki o tekočih gibanjih v Sloveniji

 

Močna rast višegrajske skupine

Iz poletne avgustovske številke

Kazalec, ki morda najbolje prikazuje gospodarsko stanje - BDP, se je v drugem četrtletju na ravni evroobmočja okrepil za 1,2 % in na ravni celotne EU za 1,6 %, kar pomeni najvišjo rast v zadnjih štirih četrtletjih. Podatek ni presenetljiv, saj so ga prejudicirali ugodni pokazatelji sentimenta v industriji in storitvah, kljuboval je tudi napetostim v Grčiji. Podatek za šest majhnih članic še ni na voljo, med drugim za Slovenijo, za katero bo na voljo zadnji dan v avgustu. Zaradi mednarodne vpetosti slovenskega gospodarstva ni pričakovati odklona od pozitivnega evropskega trenda. Med večjimi članicami se je rast v Nemčiji okrepila za 1,6 %, v Francija za odstotek, Italiji za pol in v Španiji za 3,1 %. V Nemčiji so bile investicije šibke, kar naj bi bilo posledica mile zime in zaključka nekaterih del že v prvem četrtletju.   Več...

           

        Nekaj glavnih poudarkov:

 • Ugodni pogoji menjave 
 • Spodbudnejše okolje za investicije
 • Ponoven padec rublja
 • Nižje cene višajo realni dohodek
 • Predelovalne dejavnosti zaposlujejo
 • Cene surovin najnižje po letu 2004
 • Trendna rast industrijske proizvodnje
 • Ponovno upad gradbeništva, v Evropi stopica na mestu
 • Rast pravnih in računovodskih storitev
 • in še mnogo več … 
"Tekoča ekonomska gibanja" so kratke »flash« vsebinske novice o tekočih gospodarskih gibanjih na 10-ih straneh. Gradivo pripravljamo mesečno. Vsebuje tudi tabelarični prikaz najnovejših makroekonomskih kazalcev. 
Ostala vsebinska področja: 
 • Trgovina v Sloveniji in EU
 • Turizem
 • Gradbeništvo
 • Izvoz in uvoz
 • Razmerje evro-dolar
 • Obrestna mera ECB in Euribor
 • Cene v Sloveniji in EU
 • Cene surovin
 • Plače na zaposlenega
 • Zaposlenost
 • Brezposelnost

 

Kontakt: Darja Močnik, mag. posl. ved
Tel: 01 5898 170; 01 58 98 291
Faks: 01 5898 100
e-pošta: darja.mocnik@gzs.siskep@gzs.si; bojan.ivanc@gzs.si