Julija izrazitejša rast porabe električne energije v industriji

Julija smo že sedmič zapored beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Z 12,2% je bile precej izrazitejša kot je bila v juniju (3,2%). Del visoke rasti lahko pripišemo tudi doslej najbolj vročemu juliju, ki je bil za 2 do 4 st. C toplejši od lanskega (ARSO) in s tem povečani porabi električne energije za hlajenje stavb, kar pa naš model žal ne more eliminirati.

Pri neposrednih odjemalcih je poraba narasla za 4,2% kar je manj kot junija, ko je narasla za 4,5%. Celotna poraba električne energije v Sloveniji se je julija povečala za 6% (junija za 1,6%).

V prvih sedmih mesecih smo beležili 8,5% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih je rast znašala 4,0%, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 4,3%.

 • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Maja ponovno živahnejša rast porabe električne energije v industriji


Maj je bil že peti zaporedni mesec, ko smo beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. S 5,0% je bila je bila rast ponovno višja kot aprila, ko je znašala 1,1%. Pri neposrednih odjemalcih je poraba narasla za 2,0% (aprila je narasla za 1,4%). Celotna poraba električne energije v Sloveniji se je maja povečala za 2,4% (aprila za 0,5%).

V prvem petmesečju smo beležili 8,8% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih je rast znašala 3,8%, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 4,5%. 


 • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Upočasnjena rast porabe električne energije v industriji v aprilu


April je bil že četrti zaporedni mesec, ko smo beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Za razliko od predhodnih mesecev je bila tokrat rast skromna. Znašala je le 1,1% (marca je znašala 11,4% ), pri neposrednih odjemalcih je poraba narasla za 1,4% (marca je narasla za 5,3%). K nižji rasti je doprinesel tudi delovni koledar, saj je letošnji april imel delovni dan manj kot lanski. Celotna poraba električne energije v Sloveniji se je aprila povečala za 0,5% (marca za 5,7%).

V prvem štirimesečju smo beležili 9,7% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih je rast znašala 4,3%, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 5,0%. 

 

 • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES 
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

8. 06. 2015.
mag. Jože Renar

 

Tudi marca smo beležili nadaljevanje rasti porabe električne energije v industriji


Marec je bil tretji zaporedni mesec, ko smo beležili rast električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Rast porabe je znašala 11,4% (februarja je znašala 14,8%), pri neposrednih odjemalcih je poraba narasla za 5,3% (februarja je narasla za 5,6%). K visoki rasti je pripomogla predvsem ostala industrija brez neposrednih odjemalcev. Celotna poraba električne energije v Sloveniji pa se je marca povečala za 5,7% (februarja za 7,9%).

V prvem tromesečju smo beležili 12,2% rast porabe elektrine energije v industriji glede na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih pa je rast znašala 5,2%. Celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 6,4%.

 

 • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES 
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

21. 05. 2015.
mag. Jože Renar

 

Februarja nadaljevanje visoke rasti porabe električne energije v industriji


Po tem, ko je januar prekinil šest mesečno padanje porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, smo v februarju ponovno beležili njeno tokrat še višjo rast. Dosegla je kar 14,8% (januarja smo beležili rast 10,6%). K visoki rasti je nekaj pripomogel tudi lanski februarski padec porabe glede na predhodni februar. Poraba pri neposrednih odjemalcih se je povečala za 5,6% (januarja se je povečala za 4,9%) glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba električne energije v Sloveniji pa se je februarja povečala za 7,9% (januarja se je povečala za 5,6%) glede na enako lansko obdobje.


 • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

07. 04. 2015.
mag. Jože Renar

Januarja visoka rast porabe električne energije v industriji


Po šestih mesecih padanja porabe smo v januarju prvič beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Rast je bila visoka in je dosegla kar 10,6% (decembra smo še beležili padec 3,9%). K rasti je nekaj pripomogla tudi razlika povprečnih januarskih temperatur leta 2014 in 2015, saj je bil lanski januar eden najtoplejših januarjev doslej, medtem ko je bil letošnji januar bližje dolgoletnim povprečjem. Zato bi nekaj rasti lahko pripisali tudi temu pojavu, saj model ki ga uporabljamo, vpliva večjih razlik temperature zraka med enakimi meseci zadnjega in predhodnega leta na porabo električne energije v RS ne eliminira. Poraba pri neposrednih odjemalcih se je povečala za 5,6% (decembra se je zmanjšala za 4,3%) glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba električne energije v Sloveniji pa se je januarja povečala za 5,6% (decembra se je znižala za 2,1%) glede na enako lansko obdobje.

 •  VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Avtor: mag. Jože Renar

Po štirih mesecih upadov smo maja beležili rast porabe električne energije v industriji


Maja smo po štirih zaporednih mesecih upadov beležili rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje (3,8%), (aprila -1,9%). Poraba pri neposrednih odjemalcih se je povečala za 1,3%, (aprila -0,7%), glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je maja narasla za 1%, (aprila -0,9%). 
 
Če pogledamo podatke za prvo petmesečje pa vidimo, da je poraba v industriji padla za 6,9%, pri neposrednih odjemalcih za 1,1% in celotna poraba v Sloveniji pa za 3,6%, glede na enako lansko obdobje. 
 

 •  .VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Kljub padcu porabe pri neposrednih odjemalcih junija beležimo rast porabe električne energije v industriji


Junija smo ponovno beležili 3,3% rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje (maja smo beležili 3,8% rast). Poraba pri neposrednih odjemalcih se je sicer znižala za 5,7% (maja je narasla za 1,3%) glede na enako lansko obdobje, toda kljub razmeroma velikemu padcu to ni ustavilo rasti junijske skupne industrijske porabe. Celotna poraba električne energije v Sloveniji pa je junija narasla za 1,6%, (maja 1,8%).

Podatke za prvo polletje pa kažejo, da je poraba v industriji padla za 5,4%, pri neposrednih odjemalcih za 1,9% in celotna poraba v Sloveniji pa za 2,8%, glede na enako lansko obdobje. 

 • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES  
 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

Novembra nadaljevanje padanja porabe električne energije v industriji


Novembra je že peti zaporedni mesec padla poraba električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje in sicer za 0,8% (oktobra je padla 2%). Poraba pri neposrednih odjemalcih se je povečala za 0,6%, (v oktobru se je zmanjšala za 3,4%%), glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba električne energije v Sloveniji pa se je novembra znižala za 0,4% (oktobra za 1%) glede na enako lansko obdobje.

VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES

 • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.
 • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 pa so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.