Svetovno gospodarstvo ostaja pod negativnim vtisom energetske draginje

Svetovno gospodarstvo ostaja pod negativnim vtisom energetske draginje

Razvita gospodarstva in še posebej države srednje in vzhodne Evrope bodo zaradi večje uvozne odvisnosti od energentov (pretežno fosilnih goriv) beležilo verjetno nizko rast. Veleprodajne cene nafte in zemeljskega plina bodo še naprej krojile gospodarske trende v državah uvoznicah energentov.

Države zahodnega Balkana naj bi v 2023 ušle recesiji.

Države zahodnega Balkana naj bi v 2023 ušle recesiji.

Države zahodnega Balkana naj bi v 2023 ušle recesiji. V državah zahodnega Balkana, kamor vštevamo območje bivše Jugoslavije, brez Slovenije in Hrvaške ter še Albanijo, naj bi se realna rast BDP v 2023 umirila s 3 % na 1,9 %, pri čemer naj bi po rasti izstopali Kosovo (+3,3 %) in Črna gora (+3,0 %).

Poglobljene raziskave so nujno potrebne za poslovanje.

Poglobljene raziskave so nujno potrebne za poslovanje.

Na GZS deluje Inštitut za strateške in gospodarske raziskave (ISGR), namenjen najzahtevnejšim analizam in modeliranju dolgoročnih scenarijev gospodarskih gibanj.

Glavna izziva bosta visoka inflacija in dostopnost energentov in 10 ključnih podatkov za Slovenijo

Glavna izziva bosta visoka inflacija in dostopnost energentov in 10 ključnih podatkov za Slovenijo

Povišana inflacija zmanjšuje realne dohodke in s tem zasebno potrošnjo, ki je bila doslej najpomembnejši steber rasti Višegrajskih držav po pandemiji. Cene energije bodo ostale visoke, kar bo po naši oceni preprečevalo hiter odboj gospodarske rasti.

Energetska draginja bo zaustavila rast

Energetska draginja bo zaustavila rast

OECD ocenjuje, da se bo gospodarska rast v evro območju upočasnila s 3,1 % v 2022 na 0,3 % leta 2023.

Slovenski izvozniki še vedno močno odvisni od kupcev na evropskem trgu

Slovenski izvozniki še vedno močno odvisni od kupcev na evropskem trgu

Kljub visokem pomenu evropskih trgov za izvoz slovenskega blaga, se je v zadnjem desetletju izvoz v povprečju hitreje povečal v Ameriko (+12 %), Afriko (+9 %), Azijo (+9 %) in Oceanijo (+6 %). Izvoz v Evropo je porasel v povprečju za 5,1 % na leto.

Geopolitične eskalacije so trenutno največja bojazen

Geopolitične eskalacije so trenutno največja bojazen

Potencialni razpleti treh trenutno največjih vprašanj, s katerimi se ukvarja gospodarstvo, bodo narekovali gibanje cen surovin in gospodarskih trendov.

Trg energentov in vpliv na gospodarstvo

Trg energentov in vpliv na gospodarstvo

Izzivi dobavljivosti in cene so zajeli tudi trg električne energije. Enostavnih rešitev ni na vidiku.

Največji tveganji v naslednjih 18 mesecih

Največji tveganji v naslednjih 18 mesecih

Poleg dveh večjih tveganj - recesije zaradi energetske krize ter višje inflacije od pričakovane, so na vidiku tveganja šibke rasti Kitajske zaradi politike ničelne tolerance do okužb s covidom-19, prehranska negotovost ter dolžniška kriza.

Inflacija zaradi rasti cen v gospodinjstvih šele v povojih

Inflacija zaradi rasti cen v gospodinjstvih šele v povojih

Geopolitična tveganja narekujejo trende cenam energentov in hrani.

Cene surovin v luči geopolitičnih dogodkov v vzhodni Evropi

Cene surovin v luči geopolitičnih dogodkov v vzhodni Evropi

Cene surovin v luči geopolitičnih dogodkov v vzhodni Evropi

Kaj nedavni dvig obrestnih mer pomeni?

Kaj nedavni dvig obrestnih mer pomeni?

Kaj nedavni dvig obrestnih mer pomeni? Izdaja obveznice ali najem posojila.

Neznosna teža denarja

Neznosna teža denarja

Širjenje prakse zaračunavanja negativnih obrestnih mer na poslovne presežke kot izziv.

Zakon o dohodnini prinaša pomembne prednosti gospodarstvu

Zakon o dohodnini prinaša pomembne prednosti gospodarstvu

Največja dohodninska reforma v zgodovini Slovenije prinaša gospodinjstvom okoli 250 milijonov evrov več razpoložljivih sredstev v 2022.

Obete za prihodnje mesece bo pretežno krojila dinamika cen energetskih surovin

Obete za prihodnje mesece bo pretežno krojila dinamika cen energetskih surovin

Kljub oteženim razmeram, različnim nihanjem kazalnikov, ECB v marčevski napovedi ne vidi možnosti recesije za evroobmočje v letu 2022. Pritisk na Evropsko komisijo in države članice, da povečajo uporabo ukrepov za blaženje visokih cen energentov na gospodarstvo, pa vseeno raste.

Gospodarska rast v letu 2021 precej nad pričakovano

Gospodarska rast v letu 2021 precej nad pričakovano

Geopolitična tveganja so se uresničila in bi lahko pomembno zavrla gospodarsko rast v letih 2022-2023. BDP na prebivalca v Sloveniji realno še za desetino nižji kot v EU-27.

Politična tveganja v južni, srednji in vzhodni Evropi

Politična tveganja v južni, srednji in vzhodni Evropi

Politična tveganja v regiji so najvišja po letu 1990. Visoka rast cen lahko poveča politično in socialno nestabilnost.

Podjetja iz držav članic se predstavijo

Podjetja iz držav članic se predstavijo

Gospodarska zbornica Slovenije je v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije organizirala cikel tedenskih poslovnih klepetov z gospodarstveniki iz držav članic Evropske unije. Predstavljamo drugo polovico sodelujočih držav.

Ko geopolitične napetosti krojijo investicijske odločitve

Ko geopolitične napetosti krojijo investicijske odločitve

Ocena vaše dolgoročne konkurenčnosti je najbolj ključna pri vaši odločitvi o širjenju proizvodnih kapacitet. Izziv za poslovodstvo: Invazija Rusije v Ukrajini je vplivala na popolno zamrznitev poslovanja z B2B kupci iz Ukrajine in Rusije. Ta dva trga predstavljata 7 % prodaje, vendar 10 % EBITDA, pomembna pa sta bila tudi z vidika obratnega kapitala, saj smo za svoja naročila prejemali avanse v trdi valuti (običajno v USD). Naši proizvodi (stroji) so namenjeni uporabi v agroživilski industriji (segment proizvodnje hrane po sodobni tehnologiji in standardih), zato nas zanima realna ocena, kdaj bomo spet lahko poslovali na teh dveh trgih. Oblikovanje osnovnega scenarija dogodkov je potrebna, saj se pravkar odločamo o večji investiciji, ki bo dvignila naše proizvodne kapacitete na našem področju.

Vpliv ruskega napada na Ukrajino še brez jasnega vpliva na evropsko gospodarstvo

Vpliv ruskega napada na Ukrajino še brez jasnega vpliva na evropsko gospodarstvo

Ruski napad na Ukrajino je bil veliko presenečenje za trg surovin, trg delnic, obvezniški, valutni trg kot tudi za realno gospodarstvo, pri čemer imamo v mislih gospodarsko poslovanje med državami, še posebej med EU-27 ter Ukrajino, Rusijo in Belorusijo. Po desetih dneh od pričetka invazije je precej težko določiti prihodnji razplet dogodkov, ki bo pomembno vplival na gibanja na prej omenjenih trgih. Zato bomo poskušali oceniti ključne spremembe na teh področjih.

Izzivi epidemije v 2022 po osrednjem scenariju ne bodo zavrli nadaljevanja odboja gospodarske rasti

Izzivi epidemije v 2022 po osrednjem scenariju ne bodo zavrli nadaljevanja odboja gospodarske rasti

Leto treh dvojic bo precej verjetno gospodarsko uspešno za Slovenijo. Industrijska proizvodnja bo v 2021 porasla precej več (verjetno okoli 9 %) od naših pričakovanj (5 %), pri tem pa smo predvsem presenečeni nad odsotnostjo rasti gradbenih del (ocenjevali smo 8-odstotno rast), kjer se je čutil manko pri poslovni gradnji, ki ga tudi rast v stanovanjski gradnji ni mogla nadomestiti.

Pričakovanja v šestih ključnih trgovinskih partnericah v 2022

Pričakovanja v šestih ključnih trgovinskih partnericah v 2022

V letu 2022 bo vidnejše gospodarsko okrevanje v Nemčiji, ki naj bi zabeležila 4,1-odstotno gospodarsko rast (napoved OECD). Gospodarska rast naj bi se v Italiji po močnem odboju v 2021 v letu 2022 umirila. V letu 2022 pričakujejo 4,6-odstotno rast BDP.

Cene materialov kot ključna neznanka pri določanju ekonomike projektov

Cene materialov kot ključna neznanka pri določanju ekonomike projektov

Negotovosti, povezane s cenami materialov, ključne za ekonomsko izvedbo projektov.

Optimistično, a obenem previdno

Optimistično, a obenem previdno

Obeti za prihodnje leto so dobri, a so razmere še vedno zelo kompleksne. »Razmere na trgu surovin ostajajo zahtevne in še ne izkazujejo stabilnih obetov. Medtem ko se cenovni skoki umirjajo, ob sicer še vedno izkazanem trendu nadaljnje rasti, pa se povečuje tveganje razpoložljivih surovin primerne kvalitete.

Kljub izzivom epidemije covida-19 gospodarstva EU-27 postopno okrevajo

Kljub izzivom epidemije covida-19 gospodarstva EU-27 postopno okrevajo

Ob ponovnem odprtju gospodarstev je hitro naraščanje povpraševanja dvignilo cene ključnih surovin. Napetosti v oskrbovalnih verigah, ki jih je povzročila pandemija, so povečale pritiske na stroške. Seznanite se tudi z 10 ključnimi podatki o Sloveniji.

Višje cene surovin in materiala bodo znižale bruto maržo

Višje cene surovin in materiala bodo znižale bruto maržo

V letu 2021 bo velik pritisk višjih cen surovin in materiala na izkazano dodano vrednost podjetij. V 2020 so družbe v mnogih panogah beležile zgodovinsko najvišje marže. V 2021 pričakujemo padec bruto marže, a zaradi rasti povpraševanja še vedno krepko rast dodane vrednosti.

Nakup energentov kot ključna postavka pri gibanju prihodnje dobičkonosnosti

Nakup energentov kot ključna postavka pri gibanju prihodnje dobičkonosnosti

Preverite scenarije sprejemljivih cen pri kupcih in možnosti dobave energentov od trgovcev z energenti.

Arhiv: Članki o pričakovani rasti zahodnega Balkana, poslovanju gospodarstva in napovedih za 2022

Arhiv: Članki o pričakovani rasti zahodnega Balkana, poslovanju gospodarstva in napovedih za 2022

Šest gospodarstev zahodnega Balkana, držav bivše Jugoslavije, izvzemši Slovenijo, naj bi beležilo precej različno dinamiko gospodarskega odboja, ki bo odvisna tako od dinamike cepljenja kot od pogojev zadolževanja na mednarodnih trgih in razpoložljivosti EU sredstev. >

Analiza: Gradbeništvo 2020

Analiza: Gradbeništvo 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del je kljub izzivom epidemije covid-19 ostala na podobni ravni kot v predhodnem letu. Gradbeništvo je v letu 2020 izkazalo za 0,5 % manj čistih prihodkov od prodaje, dobiček je bil nižji za 14,2 %. V naslednjih letih lahko pričakujemo višjo rast gradbenih del, skladno z rastjo javnih investicij in ob podpori EU sredstev v zasebnem sektorju.

Trije vidiki covid zapuščine

Trije vidiki covid zapuščine

Višje in hitrejše trošenje bo privedlo do višje gospodarske rasti ter vsaj do začasno višje inflacije ob hitrejšem povpraševanju in omejeni ponudbi. Delež prihrankov v globalnem gospodarstvu se je v letu 2020 močno povečal zaradi nezmožnosti trošenja, a to odpira vrata velikemu in hitremu povečanju zasebne potrošnje, kar pričakujemo v drugem polletju 2021. Prihranki bodo v letih 2021 in 2022 še vedno presegli raven izpred pandemijo.

Arhiv: Analiza: Energija 2020

Arhiv: Analiza: Energija 2020

Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 55 % potreb po energiji, glavnino uvoza so predstavljali predvsem naftni derivati in plin. Pokritost porabe električne energije z domačo proizvodnjo je znašala 92,6 %.

Pogled gospodarstva na davčno reformo

Pogled gospodarstva na davčno reformo

Razbremenitve najvišje pri dohodku iz dela, predvsem pri strokovnih in vodstvenih delavcih.

Koliko posojila za novo investicijo je  primerno
Arhiv: 2020 za nami, 2021 z več optimizma

Arhiv: 2020 za nami, 2021 z več optimizma

Obeti za rast relativno trdni, tudi zaradi rasti infrastrukturnih projektov.

Arhiv: Iztek spomladanskega odloga kot izziv za poslovanje v 2021

Arhiv: Iztek spomladanskega odloga kot izziv za poslovanje v 2021

Tudi brez zakonske možnosti odloga kreditnih obveznosti do financiranja.

Arhiv: Okrevanje višegrajskih držav v naslednjih dveh letih ob podpori sredstev EU

Arhiv: Okrevanje višegrajskih držav v naslednjih dveh letih ob podpori sredstev EU

K okrevanju višegrajskih gospodarstev naj bi od leta 2021 naprej znatno pripomogel velik priliv transferjev EU, zlasti iz sklada EU za instrumenta Next Generation EU (NGEU).

Arhiv: Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske aktivnosti

Arhiv: Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske aktivnosti

Velike razlike v poslovanju poslovnih subjektov kot posledica epidemije v 2020. 70 % storitvenih in 60 % industrijskih podjetij je v lanskem letu beležilo padec prodaje.

Gospodarski trendi vredni pozornosti v 2021

Gospodarski trendi vredni pozornosti v 2021

Različna cepiva bodo do sredine leta 2021 dostopna širšemu prebivalstvu, kar bo omogočilo normalizacijo gospodarskih razmer.

Izzivi majhnih družb s fokusom na več dejavnosti

Izzivi majhnih družb s fokusom na več dejavnosti

Finančni nasvet in izziv za poslovodstvo si preberite v članku Glas gospodarstva. Gostinstvo s padcem, trgovina z rastjo.

Arhiv: V 2021 okrevanje v vseh državah Zahodnega Balkana

Arhiv: V 2021 okrevanje v vseh državah Zahodnega Balkana

Okrevanje Zahodnega Balkana bo v 2021 močno odvisno od investicijskih vlaganj, turizma in domače potrošnje. Pandemija covida-19 je Zahodni Balkan potisnila v globoko recesijo, z upadanjem domačega in tujega povpraševanja, skupaj z motnjami v oskrbovalnih verigah. Tako naj bi se BDP Zahodnega Balkana leta 2020 znižal za 4,8 %, v 2021 pa porasel za 3,5 % (IMF). Drugi, močnejši val pandemije, upočasnjuje gospodarsko okrevanje v regiji. Omejitve potovanj in ukrepi za socialno distanciranje so prav tako zmanjšali rast v tistih državah, ki so bolj odvisne od turizma. Turizem naj bi bil ob zelo nizki osnovi v 2020 ključnega pomena za okrevanje v 2021, pričakuje se tudi rast v gradbeništvu.

Arhiv: Optimistično v 2021

Arhiv: Optimistično v 2021

Arhiv: Nova investicija: že v 2021 ali po 2022?
Pot k višji produktivnosti le z večjimi investicijami in vlaganji v raziskave in razvoj
Največji izvozniki v predelovalnih dejavnostih z 58.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega
Top 100 družb malega gospodarstva, 2019
Kako poslujejo najboljše  slovenske skupine?

Kako poslujejo najboljše slovenske skupine?

V prvem polletju je večina povečevala prihodke, med izzivi pa izpostavljajo spremembe pri povpraševanju na največjih trgih.

Kateri lizing je pravi za vas?

Kateri lizing je pravi za vas?

Odločitev o lizingu ne sprejemajte zgolj na podlagi primerjave s stroški bančnega posojila. Ovrednotite tudi vrednost fleksibilnosti, ki ga ponuja.

Ključne multinacionalke  so v industriji

Ključne multinacionalke so v industriji

Znotraj predelovalnih dejavnost so tri skupine dosegle med 80· In 90-odstotno rast prodaje, v tujini pa ustvarijo v povprečju kar 98 odstotkov celotne prodaje. To so bile Juteks, AkrapoviČ in Cabltix.

Močni slovenski aduti na  globalnih trgih

Močni slovenski aduti na globalnih trgih

Ste vedeli, da pri Ryanairu kupujete vozovnice prek slovenske aplikacije? Tudi najmočnejše slovenske skupine prodirajo na vse konce sveta.

Industrija galopira

Industrija galopira

Predvsem izvoz omogoča predelovalnim dejavnostim rast dodane vrednosti, ki se krepi hitreje kot v EU.