Raziskava Eurochambres: Počasnejše okrevanje evropskega gospodarstva

Raziskava Eurochambres: Počasnejše okrevanje evropskega gospodarstva

Ključni izzivi so spremenljivost cen energentov in surovin, rastoči stroški dela in pomanjkanje kadrov. Poslovno zaupanje evropskih podjetnikov bo po pričakovanjih doseglo rast, vendar bo njegova raven še vedno pod dolgoročnim povprečjem.

Industrija že drugo leto zapored z izrazito pesimističnimi pričakovanji, tudi za leto 2024, po anketi Analitike GZS

Industrija že drugo leto zapored z izrazito pesimističnimi pričakovanji, tudi za leto 2024, po anketi Analitike GZS

Po septembrski anketi Analitike GZS »Evropska anketa ekonomskega okolja v 2024« so anketirana podjetja, ob umirjanju gospodarske aktivnosti, predvsem v predelovalnih dejavnostih, ključne poslovne parametre za leto 2024 ocenila precej pesimistično - vključno s prodajo, investicijami in splošnimi pogoji zaposlovanja. Ocene za poslovno leto so le nekoliko boljše kot tiste, ki so jih podjetja podale v septembru 2022, ko smo jih vprašali o pričakovanjih za leto 2023. Kljub temu pa se še vedno soočajo z visokimi cenami energentov, višjo inflacijo ter zvišanjem obrestnih mer s strani centralnih bank, kar se že odraža v ekonomskih kazalcih.

Raziskava Eurochambres: Kazalnik poslovnega zaupanja za leto 2023 na dnu

Raziskava Eurochambres: Kazalnik poslovnega zaupanja za leto 2023 na dnu

Poslovno zaupanje za prihodnje leto je v evropskih državah nižje kot je bilo med finančno krizo 2008-09 in na vrhuncu pandemije, kaže 30. izdaja letne ekonomske raziskave Eurochambres (Eurochambres Economic Survey), evropskega združenja zbornic, katerega članica je tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Kot ključne izzive podjetja v Evropi izpostavljajo zaskrbljenost glede dostopnosti energije in surovin po sprejemljivih cenah, pomanjkanje ključnih znanj in veščin pri zaposlenih ter visoka uskladitev stroškov dela. V anketi je sodelovalo več kot 42.000 podjetij iz 25 evropskih državah. Poslovno zaupanje v Sloveniji je v primerjavi z drugimi državami EU na najnižji ravni. Ob tem je potrebno opozoriti, da je bila zgodovinska raven pesimizma v Sloveniji običajno večja kot v drugih evropskih državah.

Predelovalna dejavnost z izrazito pesimističnimi pričakovanji za leto 2023, po anketi Analitike GZS

Predelovalna dejavnost z izrazito pesimističnimi pričakovanji za leto 2023, po anketi Analitike GZS

V aktualni anketi o gospodarskih pričakovanjih v letu 2023 po metodologiji Eurochambres so slovenski gospodarstveniki v septembru 2022 kot največji izziv pri poslovanju izpostavili sprejemljive cene energije in surovin ter stroške dela. Več podjetij za leto 2023 pričakuje poslabšanje glavnih parametrov poslovanja (prodaje, zaposlenih, investicij) kot pa njihovo izboljšanje, ob tem, da industrijska podjetja pričakujejo slabše splošne pogoje poslovanja kot storitvena podjetja. Po ocenah podjetij iz septembra 2022 naj bi se gospodarstvenikom EBITDA v 2023 precej poslabšala, pri tretjini podjetij pa naj bi ostala na ravni leta 2022.

Evropska gospodarska raziskava za 2022

Evropska gospodarska raziskava za 2022

Dva največja izziva evropskih podjetij pri poslovanju v 2022 bosta dostopnost do energentov in surovin in pomanjkanje usposobljenih zaposlenih. Slovenska in avstrijska podjetja zadnjemu izzivu namenjata več pozornosti kot v drugih državah.