Z ekipo strokovnjakov vsebinsko pokrivamo makroekonomska vprašanja in področje analiz, ocenjevanja in napovedi panožnih gospodarskih trendov ter poslovnega okolja v Sloveniji in regiji srednje in južne Evrope. S tega vidika so naše aktivnosti primerljive z Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj in Banko Slovenije. 

Naše reference so na sledečih področjih:

  • spremljanje in napovedovanje ključnih konjunkturnih trendov v Sloveniji in mednarodnem okolju,
  • izvajanje poglobljenih anket o poslovnem okolju, konkurenčnosti, napovedih itd.,
  • sodelovanje pri analitski podpori Strateško razvojno-inovacijskim partnerstvom (SRIP),
  • ocene multiplikatorjev določene družbe na panogo, verigo vrednosti, regijo oz. nacionalno gospodarstvo,
  • analiza tujih trgov, ocena velikosti trgov in panog ter napovedi (primerno ob vstopu na tuj trg ali za preveritev obstoječega potenciala).

Analitika GZS
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel:  01 58 98 291;  Faks: 01/5898 100
e-pošta: darja.mocnik@gzs.si 
web: analitika@gzs.si
Pridružite se nam na Linkedin skupini za prejemanje angleškega tednika: https://www.linkedin.com/groups/9014475/

Kontakt: Darja Močnik, mag. poslovnih ved


Sodelavci Analitike: Darja Močnik, mag. poslovnih ved;  Bojan Ivanc, CFA, CAIA, glavni ekonomist pri Analitiki GZS