Analize, napovedi in nasveti

Strokovna revija Glas gospodarstva plus  bralcu nudi ključne aktualne makroekonomske podatke iz slovenskega in tujega okolja z napovedmi.


Bralcu ponujajo:

·       Analize, napovedi in nasvete

·        Analize in ocene tekočih gospodarskih trendov za Slovenijo in tujino, s komentarji

·        Primerjave z EU in svetom

·        Napovedi ključnih makroekonomskih kazalcev

·        Vsebinsko in obogatene vsebine  v novi reviji GGplus  - predhodno revija Konjunkturna gibanja s tradicijo – izhaja že 23 let

·        Priporočeno poslovno orodje zaposlenih v kontrolingu, financah, upravi in nadzornih svetih

·        Izhaja 3-krat letno, 80 strani, tiskana in elektronska verzija Naročilo: preko "paketa gospodarskih informacij"