Analize, napovedi in nasveti

Strokovna revija Glas gospodarstva plus  bralcu nudi ključne aktualne makroekonomske podatke iz slovenskega in tujega okolja z napovedmi.


Bralcu ponujajo:

·       Analize, napovedi in nasvete

·        Analize in ocene tekočih gospodarskih trendov za Slovenijo in tujino, s komentarji

·        Primerjave z EU in svetom

·        Napovedi ključnih makroekonomskih kazalcev

·        Vsebinsko in obogatene vsebine  v novi reviji GGplus  - predhodno revija Konjunkturna gibanja s tradicijo – izhaja že 23 let

·        Priporočeno poslovno orodje zaposlenih v kontrolingu, financah, upravi in nadzornih svetih

·        Izhaja 3-krat letno, 80 strani, tiskana in elektronska verzija Glas gospodarstva plus je del " Paketa Gospodarskih informacij"

 

Več v PONUDBI gospodarskih informacij.  
Gradiva najlažje naročite preko: 
Spletne naročilnice 

Spoštovani, hvala vam za dolgoletno zvestobo reviji »Konjunkturna gibanja«, ki smo jo, vsebinsko in oblikovno, z
obogatenimi vsebinami povezali z revijo Glas gospodarstva v Glas gospodarstva Plus.

V reviji analizam dodajamo napovedi in nasvete, s čimer želimo čim širšemu krogu bralcev še bolj
približati uporabne poslovne informacije in s tem dvigniti kakovost vaših poslovnih odločitev.

Bralcem poleg vsebin iz revije Glas gospodarstva Plus še naprej nudimo tudi:
• ključne aktualne makroekonomske podatke iz slovenskega in tujega okolja,
• nasvete pri poslovanju in planiranju,
• strokovne informacije poznavalcev področij,
• specifične panožne trende in ocene,
• napovedi podjetij in inštitucij.

Analitski oddelek znotraj GZS se po novem imenuje  

Analitika GZS

. V prihodnje vas želimo še bolj
kakovostno seznanjati z gospodarskimi trendi in napovedmi v Sloveniji in mednarodnem okolju ter
poslovnimi pričakovanji podjetij. Zagotavljamo tudi strokovno podporo pri oblikovanju stališč GZS in
svetujemo članom pri ekonomskih vprašanjih.