Analize glavnih tekočih gospodarskih gibanj

Pregled aktualnih makroekonomskih in panožnih gibanj - v obliki kratkih flash novic.

Bralcu ponujajo:

·         Analizo aktualnih mesečnih makroekonomskih gibanj

·         Prikaz najpomembnejših tekočih ekonomskih kazalcev

·         V obliki kratkih flash novic 

·         Izhaja mesečno, 8-10 strani,  v elektronski obliki


Stalne rubrike po področjih:

·         Industrija 

·         Trgovina 

·         Gradbeništvo

·         Storitvene dejavnosti

·         Izvoz in uvoz

·         Razmerje evro-dolar in druge valute

·         Obrestne mere in Euribor

·         Cene v Sloveniji in EU

·         Cene svetovnih surovin

·         Plače 

·         Zaposlenost, brezposelnost


Tekoča ekonomska gibanja so del "Paketa gospodarskih informacij".Naročite gradiva: 
Spletna naročilnica