Zapri

Evropska gospodarska raziskava za 2022

Evropska gospodarska raziskava za 2022

Dva največja izziva evropskih podjetij pri poslovanju v 2022 bosta dostopnost do energentov in surovin in pomanjkanje usposobljenih zaposlenih. Slovenska in avstrijska podjetja zadnjemu izzivu namenjata več pozornosti kot v drugih državah.

Storitvena podjetja za 2022 bolj optimistična, po anketi Analitike GZS

Storitvena podjetja za 2022 bolj optimistična, po anketi Analitike GZS

V septembrski aktualni anketi o gospodarskih pričakovanjih v letu 2022 po metodologiji Eurochambres so slovenski gospodarstveniki kot največji izziv pri poslovanju v letu 2022 izpostavili pomanjkanje usposobljenih delavcev ter stroške dela. Največje posledice, povezane z epidemijo Covid-19, ki bodo vplivale na poslovanje podjetij v letu 2022, so motnje v dobavni verigi in morebitni zajezitveni ukrepi. Več podjetij za leto 2022 pričakuje porast glavnih parametrov poslovanja (prodaje, zaposlenih, investicij) kot pa njihov padec, ob tem, da industrijska podjetja pričakujejo slabše splošne pogoje poslovanja, storitvena pa boljše.

Anketa: Pogled gospodarstva na napovedane davčne spremembe od 2022 naprej

Anketa: Pogled gospodarstva na napovedane davčne spremembe od 2022 naprej

Vabimo vas, da sodelujete pri anonimni anketi, s katero želimo preveriti odnos gospodarstva do nedavno predlaganih davčnih spremembe, ki so v zakonodajnem postopku in zadevajo spremembe pri obdavčitvi dohodnine, najemnin, DDPO, kapitalskih dobičkov in DDV.

Čakanje na delo in skrajšani delovni čas kot najpomembnejša ukrepa za stabilizacijo poslovanja podjetij v letu 2020

Čakanje na delo in skrajšani delovni čas kot najpomembnejša ukrepa za stabilizacijo poslovanja podjetij v letu 2020

V 2020 je skoraj 2/3 anketiranih podjetij v povprečju beležilo 30-odstoten upad prihodkov od prodaje. Na drugi strani je petina podjetij beležila povprečno rast prihodkov pri 16 %.

EES EU 2021 - Gospodarska raziskava za 2021

EES EU 2021 - Gospodarska raziskava za 2021

Številna evropska podjetja menijo, da se bodo leta 2021 soočila z zelo težkimi gospodarskimi razmerami. Kriza, ki jo je povzročil COVID-19, je Evropo pahnila v globoko recesijo, realni BDP pa se je v nekaterih državah zmanjšal za več kot 10 %, kar je najmočnejše gospodarsko krčenje v zgodovini celine. MSP imajo pesimističen pogled na svoja poslovna pričakovanja za leto 2021. Zaradi težkih razmer, ki so se ti znašli, morajo evropski nosilci odločanja sprejeti kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne vzpodbude in podporo MSP, ki bi povrnil zaupanje. Regionalna analiza odkriva geografske razlike.

EES SLO 2021 - Epidemija poslabšala napovedi za leto  2021

EES EU 2020 - Gospodarska raziskava za 2020

Pričakovanja 2015 - 2017

Pričakovanja 2015 - 2017