Zapri

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 6. do 12. novembra 2021

15.11.2021 izpod peresa

Od 6. do 12. 11. 2021

 

Septembrska industrijska proizvodnja kaže znake umirjanja

 

V septembru podobna raven industrijske proizvodnje kot v avgustu, prihodki rahlo navzdol

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v septembru 2021 za 0,2 % višja kot v avgustu 2021. V predelovalnih dejavnostih je bila višja (za 0,2 %), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro in v rudarstvu pa nižja (za 4,2 % oz. za 4,1 %). V predelovalnih dejavnostih je bila dosežena rast nekoliko nad našimi pričakovanji, saj smo pričakovali 0,2-odstotno krčenje industrijske proizvodnje.

Na ravni namenskih skupin izdelkov je bila industrijska proizvodnja v septembru na mesečni ravni višja v skupini izdelkov za široko porabo (za 4,1 %), v skupinah izdelkov za investicije in izdelkov za vmesno porabo pa je bila nižja (za 3,7 % oz. za 0,7 %).

 

Kljub skromni rasti industrijske proizvodnje je bil skupen prihodek od prodaje v industriji v septembru na mesečni ravni nižji za 0,4 % (v predelovalnih dejavnostih je bil nižji za 0,3 %, v rudarstvu za 19,9 %). Na tujem trgu je bil za 1,0 % nižji, na domačem trgu pa za 0,3 % višji. Rahlo rast industrijske proizvodnje in padec prihodkov od prodaje lahko pripišemo predvsem višji vrednosti zalog, ki so glede na avgust narasle za 2 %.

 

Visoko tehnološke predelovalne dejavnosti ključne za rast predelovalne dejavnosti v septembru

V prvih treh četrtletjih 2021 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje glede na enako obdobje 2020 višja za 11,9 %. Višja je bila le v predelovalnih dejavnostih (za 13,4 %), medtem ko je bila v rudarstvu in v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro nižja (za 11,3 % oz. za 0,9 %). Po tehnološki zahtevnosti štirih skupin predelovalnih dejavnosti je presenetil padec industrijske proizvodnje v visoko tehnološki proizvodnji (-2,1 %), medtem ko je glavnina rasti izhajala iz rasti srednje nizko tehnoloških (+20 %) in srednje visoko tehnoloških dejavnosti (+16 %). V septembru se je industrijska proizvodnja v visoko tehnoloških dejavnostih povišala (glavnina te dejavnosti predstavlja farmacija), in sicer za 13,5 % glede na avgust. V srednje visoko tehnoloških, kamor spada tudi avtomobilska industrija in deli, pa se je mesečno znižala za 3,7 %.

V primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v prvih treh četrtletjih 2021 višja za 2,8 %. Skupni prihodki v industriji so bili v prvih devetih mesecih leta 2021 za 16,3 % višji kot v enakem obdobju 2020 in za 4,4 % višji kot v enakem obdobju 2019.

 

Semafor napovedi

 

V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

  • Avgustovska vrednost izvoza razočarala
  • Demografska gibanja tudi v septembru negativna
  • Zamude pri dobavah verjetno ne bodo povzročile inflacije, razen če ne bodo trajale predolgo
  • Evropska komisija pričakovano v dvig gospodarskih napovedi
  • Elektro in elektronska industrija z visoko rastjo novih poslov
  • Veliki kupci kovin umirjajo proizvodnjo
  • Dogodki v naslednjem tednu: septembrska plačilna bilanca
Več si preberite v prilogi

 

Še niste prejemnik gradiv Analitike GZS? 📰

Želim svoj brezplačni izvod

 

Oglejte si tudi novo rubriko v angleškem jeziku.

 Weekly Economic Highlights

 


Fotogalerija