Zapri

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 30. junija do 6. julija 2019

Poslovni presežek v Sloveniji nižji kot v drugih državah evra

Podatek o stopnji investicij v podjetjih v območju evra v 1. četrtletju 2019 je pokazal, da so te predstavljale okoli četrtino ustvarjene dodane vrednosti, kar je najvišji delež po drugem četrtletju 2015. Na drugi strani se delež presežka v dodani vrednosti, ki pripada kapitalu (v obliki dobička, amortizacije in stroškov dolga) znižuje, ter je bilo najnižje po letu 2014 (39,8 %). To pomeni, da se je delež dodane vrednosti, ki pripada delu, povečal preko 60 %. To je razumljivo, saj se nizka brezposelnost ter pomanjkanje zaposlenih v nekaterih dejavnostih in poklicih odraža tudi v hitri rasti plač oziroma stroškov dela. Po podatkih Eurostata je delež presežka (dodane vrednosti), ki pripada kapitalu v Sloveniji najnižji med vsemi članicami (33 % dodane vrednosti, neprilagojeni podatki), kar odraža delovno bolj intenzivno gospodarstvo in manjši potencial za investiranje. Hkrati pa to potrjuje, da je dosežena dobičkonosnost za lastnike kapitala v Sloveniji nižja kot v tujini....

Visoka rast prodaje na drobno prav v Sloveniji

Prodaja na drobno v mesecu maju v EU-28 se je okrepila, saj se je realna prodaja trajnega in pol-trajnega blaga (brez hrane in pijače in goriv) povečala za 2,5 %. Za 0,1 % se je povečala prodaja hrane in pijač, medtem ko se je prodaja motornih goriv znižala za 0,9 %. Znotraj segmenta trajnih in pol-trajnih proizvodov se je predvsem okrepila prodaja preko interneta (10-odstotna realna rast), farmacevtskih izdelkov (+4,8 %) ter računalniške opreme ter knjig (+3,5 %), medtem ko se je prodaja tekstilnih izdelkov znižala za 1,9 %. Največje povečanje prodaje so zabeležili v Luksemburgi (+7,4 %), na Irskem (+7,0 %) in v Sloveniji (+5,6 %), pri čemer je visoka rast v prvih dveh državah tudi posledica sedeža velikih internetnih velikanov.  ...


Dogodki v naslednjem tednu: izvoz in industrijska proizvodnja

V sredo, 10. julija, bodo objavljeni podatki o majskem izvozu v Sloveniji in gibanju industrijske proizvodnje. Pričakujemo nekoliko nižjo rast izvoza in industrijske proizvodnje kot v predhodnih mesecih. Naveden dan bo razkrita rast cen nepremičnin v EU-28 v 1. četrtletju 2019. V ZDA bodo v četrtek, 11. julija, na voljo podatki o številu brezposelnih kot tudi o javno-finančnem primanjkljaju.

Semafor napovedi
Napoved 1: 70-odstotna verjetnost za rast izvoza blaga v Sloveniji (maj 2019, medletno) med 7 in 9 %  (NOVO).
Napoved 2: 50-odstotna verjetnost, da ECB zniža obrestno mero na vloge poslovnih bank s -0,4 % na -0,5 % do konca 2019 (NOVO).
Napoved 3: 70-odstotna (dvig za 10 odstotnih točk) verjetnost za uvedbo ameriških sankcij na določene evropske proizvode do avgusta 2019 (nespremenjeno).

 Podrobneje v prilogi.

 


 

Fotogalerija