Zapri

 Padec cen surovin dobra novica za Evropo

Napovedi svetovnih cen surovin 2015 - 2016

Slab scenarij v cene že vključen
Svetovne cene surovin so bile najvišje v drugem četrtletju 2011 in so od takrat naprej močno upadle. Dolarski indeks HWWI, ki obsega 30 surovin v razmerju njihove pomembnosti, je bil v septembru 2015 54 % nižji od tistega v rekordnem četrtletju. Cenovni vrh je bil nekako posledica močnega monetarnega stimuliranja investicij na Kitajskem. Preobrat je bil posledica manjše in drugačne strukture gospodarske rasti na Kitajskem ter šibke gospodarske kondicije v EU. Upad povpraševanja so pri kar nekaj surovinah spremljale naraščajoče kapacitete (železova ruda in železo). Pri teh surovinah je namreč čas od ugodnega cenovnega signala do končne investicije lahko dolg tudi desetletje, kar pomeni, da visokim cenam v enem desetletju lahko sledijo nizke v naslednjih nekaj letih. 

 

Kitajske jeklarne postavljajo nova pravila igre
Septembrske cene so bile medletno nižje za večino surovin, z izjemo kakava in čaja. Cene industrijskih surovin so bile septembra medletno nižje za četrtino. Cene železove rude in odpadnega železa so bile nižje za 35 %, cene osnovnih kovin za četrtino. Cene tekstilnih vlaken so bile nižje zgolj za 6 %.

Nafta še pod 55 USD za sodček
V HWWI indeksu ima najmočnejšo utež nafta (75 %). Do junija 2015 se je proizvodnja nafte iz skrilavcev še povečevala, saj so bili marginalni stroški investicij pokriti, nekateri proizvajalci so si z uporabo finančnih inštrumentov zagotovili višje tržne cene, prav tako se je povečala učinkovitost črpanja, kar pomeni, da je 55 USD za sodček tista cena, pri kateri bi se ta proizvodnja zopet začela povečevati. To je tudi cena, ki jo bo nafta po našem osnovnem scenariju dosegla v letu 2016. 

Cene tekstilnih surovin naj bi se  v 2016 počasi povečale
Cene bombaža se ne bodo bistveno spremenile, saj tej surovini konkurirajo vlakna iz sintetičnih vlaken, katerih input je nizka cena nafte. Cene volne (EMI-Eastern Market Indicator) naj bi se v 2016 povečale za 2 %, zmanjšala naj bi se proizvodnja v Avstraliji in Novi Zelandiji. Cene naravne gume naj bi v 2015 upadle za 19 % in v 2016 za dodatnih 10 %. Zaloge te surovine so visoke (četrtina letne proizvodnje). 

Svetovne cene surovin 2015 -2016 vsebuje kratek povzetek in analizo glavnih svetovnih cen surovin v slovenskem jeziku. Priložena analiza napovedi gibanj v svetovni ekonomiji ter pregled za 31 posameznih surovin v angleškem jeziku. Pregled in napovedi gibanja najpomembnejših svetovnih cen surovin dvakrat letno pripravi v okviru AIECE - evropskega združenja konjunkturnih inštitutov posebna ekspertna skupina za svetovne cene surovin.  V AIECE aktivno sodeluje tudi SKEP – Analitska skupna GZS.

Več na  https://skep.gzs.si/vsebina/Svetovne-cene-surovin


 

Fotogalerija