Zapri

Na lestvicah boljša pozicija Slovenije

V zadnjem letu se je z gospodarsko rastjo izboljšalo poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti (predvsem ob nižjih cenah svetovnih surovin in nižjim evrom). Na tej osnovi je pričakovati izboljšanje Slovenije tudi na drugih mednarodnih lestvicah. Tako je na primer WEF Slovenijo uvrstila za 11 mest višje in sicer na 59. mesto, kar predstavlja najvišjo uvrstitev v zadnjih 4 letih.

Na lestvici Svetovne banke (Doing Business) je Slovenija med 189 državami v letu 2016 zasedla 29. mesto in je v primerjavi z letom prej pridobila za 22 mest. To je najboljša uvrstitev v zadnjih enajstih letih. Najbližje tej uvrstitvi je bila Slovenija leta 2013 na 35. mestu, leta 2007 je zasedla 61. mesto. Lestvica države razvršča po tem, kako privlačne so za posamezna podjetja. Slovenija se po med področji enostavnosti poslovanja najvišje uvršča na področju čezmejnega trgovanja (1. mesto) in zaščite malih delničarjev (7. mesto), najslabše pa pri sodnem reševanju pogodb in sporov (117. mesto) in pridobivanju posojil (126. mesto).

 

2016

Sprememba 2016/2015

Enostavnost poslovanja

29. mesto

+22 mest


Kje smo največ pridobili?

+ 54 mest. Registracija lastništva (premoženja), saj so se tudi tu skrajšali postopki registracije iz 110 na 50 dni. Delno je k ureditvi nepremičninskega trga vplivala tudi vzpostavitev energetskih izkaznic.

(+52 mest). Izboljšanje čezmejnega trgovanja: Slovenija se skupaj z drugimi državami na tem področju najvišje uvršča (1. mesto), vendar je to tudi posledica spremembe metodologije, ki otežuje neposredno primerjavo s predhodnim obdobjem.

+30 mest. Izboljšalo se je tudi področje reševanje insolventnosti. Spremenjen zakon je prinesel nekaj pozitivnih rezultatov, predvsem v smeri večje fleksibilnosti insolvenčnih postopkov. 

 

2016

Sprememba 2016/2015

 

 

 

Registracija lastništva - premoženja

36

+54 mest

Čezmejno trgovanje

1 (sprememba metodologije)

(na 53. mestu

v 2015)

Reševanje insolvenčnosti

12

+30 mest

Pridobitev gradbenega dovoljenja

71

+19 mest

Zaščita investitorjev

7

+7 mest

Plačevanje davkov

35

+7 mest

Sodna uveljavitev pogodb

117

+5 mest

 

Kje smo največ izgubili?

-10 mest. Najbolj se je po lestvici Svetovne banke v Sloveniji poslabšalo pridobivanje posojil, saj imajo banke kljub nižjim obrestnim meram še vedno previsoke kreditne standarde.

 

2016

Sprememba 2016/2015

Pridobitev posojila

126

-10 mest

Dostop do električne energije

35

-4 mest

Ustanovitev podjetja

18

-3 mest

 

Kje smo v primerjavi z ostalimi državami?

Slovenija v primerjavi z Avstrijo in Nemčijo zaostaja na področju enostavnost poslovanja, in sicer v primerjavi z Avstrijo za 8 mest (slednja zaseda 21. mesto), medtem ko za Nemčijo zaostaja kar za 14. mest (Nemčija zaseda 15. mesto). V primerjavi s Slovaško je Slovenija glede poslovanja izenačena, v primerjavi z Madžarsko in Češko pa prijaznejša (Madžarska zaseda 42. mesto, Češka pa 36. mesto).

 

Pred Avstrijo in Nemčijo je Slovenija na področju enostavnosti ustanavljanja podjetji z naskokom boljša, boljši smo tudi z višegrajskimi državami. Zelo dobro kotiramo tudi na področju zaščite investitorjev in plačevanja davkov. Na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj je Slovenija (71. mesto) še vedno precej za Nemčijo (13 mesto). V primerjavi z ostalimi državami se najslabše uvrščamo na področju pridobivanja sredstev za poslovanje (posojila)  (126. mesto), in sodnem uveljavljanju pogodb (117 mesto).

 

 

Slovenija

Nemčija

Avstrija

Madžarska

Slovaška

Češka

Enostavnost poslovanja

29

15

21

4

29

36

Ustanovitev podjetja

18

107

106

55

68

93

Pridobitev gradbenega dovoljenja

71

13

47

88

84

127

Dostop do električne energije

35

3

17

117

48

42

Registracija lastništva - premoženja

36

62

26

29

5

37

Pridobitev posojila

126

28

59

19

42

28

Zaščita investitorjev

7

49

36

81

88

57

Plačevanje davkov

35

72

74

95

73

122

Sodna uveljavitev pogodb

117

12

6

23

63

72

Čezmejno trgovanje

1

35

1

1

1

1

Reševanje insolvenčnosti

12

3

18

65

33

22

 

 Pripravila: Darja Močnik, mag. posl. ved, SKEP GZS

 

 


2016

Sprememba 2016/2015

Enostavnost poslovanja

29. mesto

+22 mest


2016

Sprememba 2016/2015

Enostavnost poslovanja

29. mesto

+22 mest


Fotogalerija